Ze tmy na světlo. Socialistický modernismus 70. a 80. let

GAVU – Ze sbírek

5. 10. 2023 – 24. 3. 2024

Autoři výstavy: Karel Holinger, Nela Kvíčalová, Lucie Peňazová, Veronika Pokorná, František Svačina a Tomáš Winter.

Výstava vznikla ve spolupráci s Katedrou dějin umění FF UP v Olomouci v semináři doc. Tomáše Wintera.

Ve sbírkách českých muzeí a galerií je velký počet děl a předmětů z období státního socialismu. Dělníci, rodiny, zátiší, krajiny, státní představitelé, díla zobrazující technologický pokrok a další náměty motivované nadějí v lepší budoucnost však dnes pro většinu společnosti znamenají úpadek. Tato díla spočívají v tmách muzejních a galerijních depozitářů. Umění socialismu ale nebylo jen o socialistickém realismu, rudoarmějcích, kosmonautech a významných sovětských politicích. V období normalizace docházelo k určitým experimentům a podpoře modernity, zejména kvůli snaze režimu prorůst do všech fazet umění i každodenního života. Tvůrci využívali podněty expresionismu, fauvismu, kubismu a surrealismu. S novými originálními formami pracovala především nastupující mladá generace. Období 70. a 80. let představuje slepé místo v dějinách českého umění a dosud mu nebyla věnována dostatečná pozornost. Chyběla snaha definovat jeho hlubší význam a historickou hodnotu. Bez zasazení do společenského, kulturního či politického kontextu ho však lze jen těžko odsuzovat na věčnost v tmách.

Ze tmy na světlo. Socialistický modernismus 70. a 80. let -
 
Ze tmy na světlo. Socialistický modernismus 70. a 80. let -
Ze tmy na světlo. Socialistický modernismus 70. a 80. let -
Ze tmy na světlo. Socialistický modernismus 70. a 80. let -

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program leden - březen 2024 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015