Přednáška

8. února, 17.00

Jana Pokorná Kalousková: Umělkyně a designérky v meziválečném Československu

Užité umění a umělecké ruční práce byly často považovány za doménu žen a jejich domácností, což se často promítalo do samotného hodnocení jednotlivých děl. Studium užitého ...
Jana Pokorná Kalousková: Umělkyně a designérky v meziválečném Československu -

GAVU – Velká galerie 

12. 1.–26. 3. 2023

Kurátor Marcel Fišer

1. 2. v 17.00 komentovaná prohlídka druhé části výstavy spojená s uvedením katalogu

Obrazy v obrazech. Tradiční princip v éře technických reprodukcí

Mezi malířskými zobrazeními zaujímají zvláštní pozici obrazy s náměty uměleckých děl. Ta na rozdíl od běžných předmětů představují otevřené pole významů a interpretací, jež se přenášejí ...

Obrazy v obrazech. Tradiční princip v éře technických reprodukcí -
 
img
Obrazy v obrazech. Tradiční princip v éře technických reprodukcí -
3349_a.jpg

GAVU – Malá galerie

12. 1.–2. 4. 2023

Kurátor Nina Moravcová

Tereza Severová, Poznámky o krajině

Tereza Severová je vizuální umělkyní, která dokáže k divákovi promlouvat prostřednictvím sugestivních obrazů. Zároveň je ale také umělkyní výzkumnicí. Umění považuje za jeden z nástrojů popisu ...

Tereza Severová, Poznámky o krajině -
3350_mrak_pozadi.jpg
 
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -
img
Tereza Severová, Poznámky o krajině -

GAVU – Opus magnum

12. 1.–2. 4. 2023

Kurátorka Julie Jančárková

 

Michail Šemjakin, Podobizna slečny Markéty Friedlové, 1911

Tvorba ruského malíře Michaila Šemjakina (1875–1944) představuje ohlas impresionismu v ruském prostředí. Díky své české manželce před 1. světovou válkou pravidelně navštěvoval Čechy, přátelil se se ...

Michail Šemjakin, Podobizna slečny Markéty Friedlové, 1911 -
3351_gvuo_o1749_lla_47000-dpi_80mm_2022_12_06-10-00-51_lpa4.jpg
 

Muzeum Cheb, 1892–1945

Retromuseum Cheb, 1945–2006

15. září 2022 – 19. února 2023

Autor výstavy Jan Králík

Eska je hezká. Kola z Chebu 1892-2006

Výstava „Eska je hezká. Kola z Chebu 1892–2006“ je společným projektem Muzea Cheb, kde se odehrává její první část do roku 1945, a Galerie výtvarného umění ...

Eska je hezká. Kola z Chebu 1892-2006 -
 

Výstava z depozitáře

31. 8. 2022 - 12. 2. 2023

Kurátorka Barbora Ropková

Vincenc Beneš a Jan Slavíček ve sbírce GAVU Cheb

Vincenc Beneš (1883?1979), který začínal jako ortodoxní kubista, a Jan Slavíček (1900?1970), syn slavného otce, patřili k různým generacím. Přesto je pojilo přátelství a v letech ...

Vincenc Beneš a Jan Slavíček ve sbírce GAVU Cheb -
 

Retromuseum - Mezipatro

13. října 2022–12. března 2023

Kurátor Jiří Gordon

Tohle jsme měli doma! Dary do sbírek Retromusea 2016-2022

„Tohle jsme měli doma!“ je častý výkřik nadšení, který zaznívá ve stálé expozici Retromusea. V jeho podtextu je vedle radosti ze setkání s nějakým spotřebičem nebo ...

Tohle jsme měli doma! Dary do sbírek Retromusea 2016-2022 -
img
Tohle jsme měli doma! Dary do sbírek Retromusea 2016-2022 -
img
Tohle jsme měli doma! Dary do sbírek Retromusea 2016-2022 -
img
Tohle jsme měli doma! Dary do sbírek Retromusea 2016-2022 -

GAVU – Museum Café

29. 9. 2022 – 2. 4. 2023

Kurátorka Veronika Lochmanová

Magdalena Rutová, Neskutečná dobrodružství Florentina Flowerse, poctivého piráta ve službách madam L.

Galerijní kavárna pokračuje v představování české ilustrace přehlídkou prací Magdaleny Rutové (*1998). Absolventka Ateliéru ilustrace a grafiky na pražské VŠUP patří k okruhu autorů kolem nakladatelství Baobab, s nímž galerie ...

Magdalena Rutová, Neskutečná dobrodružství Florentina Flowerse, poctivého piráta ve službách madam L. -

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program leden - březen 2023 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015