Volné seskupení 12/15 ve sbírce GAVU Cheb

GAVU - Výstava z depozitáře

21. 6.-11. 11. 2018

Kurátor Marcel Fišer

Skupina, jejíž celé jméno zní „Volné seskupení 12.15. Pozdě, ale přece", sdružila v roce 1987 umělce, kteří vstoupili na výtvarnou scénu na konci šedesátých a v první půli sedmdesátých let. Klíčová léta, která jsou pro každého umělce nejdůležitější, tak prožili v nejhorším období normalizace. I proto patřili k první generaci, která začala bojovat o svobodnou prezentaci své umělecké tvorby a pořádat výstavy v neoficiálních výstavních prostorech. Pět z nich - Jiří Načeradský, Ivan Ouhel, Michael Rittstein, Petr Pavlík a Tomáš Švéda - je zastoupeno i ve sbírkách GAVU Cheb.
Jak výstava dokládá, většina členů skupiny pěstovala v 70. a 80. letech nejrůznější formy expresivní a groteskní figurace (Načeradský, Pavlík, Rittstein). Zčásti to platí i pro Ivana Ouhela, ve skupině jediného krajináře, který se figurace dotkl jen letmo ve svých prostorových objektech. Jakési prehistorické krajiny, zaplněné podivnými konstrukcemi, se objevují i v t vorbě Petra Pavlíka.

Volné seskupení 12/15 ve sbírce GAVU Cheb -
 
Volné seskupení 12/15 ve sbírce GAVU Cheb -
Volné seskupení 12/15 ve sbírce GAVU Cheb -
Volné seskupení 12/15 ve sbírce GAVU Cheb -
Volné seskupení 12/15 ve sbírce GAVU Cheb -
Volné seskupení 12/15 ve sbírce GAVU Cheb -

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program duben - červen 2024 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015