Václav Živec, Jan Slavík, Pomník legionáře Josefa Jonáše u hájovny Na Lísku nedaleko Berouna, 1928

29. 6.-17. 9. 2017

Kurátor Marcel Fišer

Vernisáž ve středu 28. června v 17.00.

Výstava je uspořádána ve spolupráci s Muzeem Českého krasu v Berouně u příležitosti vydání knihy Marcela Fišera Umění v Berouně, věnované umění ve veřejném prostoru v tomto městě.

Nedaleko Berouna pod vrchem Děd na nádherné vyhlídce směrem k Brdům se nachází hájovna, kde své dětství prožil legionář Josef Jonáš. V roce 1928 mu zde byl postaven originální pomník, jehož autory jsou Václav Živec (1893-1982), známý především jako zakladatel české výtvarné pedagogiky, a Jan Slavík (1903-1949), tehdy ještě žák Pavla Janáka na pražské Uměleckoprůmyslové škole. Dnes jsou téměř zapomenuti stejně jako tento pomník, zlikvidovaný na začátku války. Jeho originální koncepce má blízko k architektuře českého funkcionalismu, k němuž se zde pětadvacetiletý architekt poprvé přihlásil. Místo s krásnou vyhlídkou jej dovolilo pojmout jako vlajkový stožár prodlužující vertikálu betonového soklu. Na jeho vrcholu byla v kvádrovém výřezu umístěna realisticky pojatá Jonášova busta od Václava Živce, oživená motivem dýmky výrazně se uplatňující v siluetě pomníku. Černá patina busty korespondující s barvou stožárové konstrukce efektně kontrastovala s kotoučem z červeného rubínového skla, který kompozici dotvářel. Tento motiv byl odvozen z oblasti avantgardní typografie, k níž měli oba autoři blízko. Červený kruh najdeme ve 20. letech u El Lisického nebo Lajose Kassáka, u nás jej mnohokrát použil Karel Teige. Stejně zajímavé je i užití stožáru s československou vlajkou. Ten pomníku dodává nejen slavnostní charakter, ale po obsahové stránce také vyjadřuje pozici legií, které byly vnímány jako jeden z pilířů první republiky, a po stránce formální zase odkazuje na moderní estetiku funkcionalismu. Když o dva roky později Slavík vytvořil svůj první dům, berounskou funkcionalistickou vilu pro spisovatele Františka Hampla (mj. autora textu v publikaci, která vyšla k odhalení pomníku), umístil k ní i vlajkový stožár!

Václav Živec, Jan Slavík, Pomník legionáře Josefa Jonáše u hájovny Na Lísku nedaleko Berouna, 1928 -
 
Václav Živec, Jan Slavík, Pomník legionáře Josefa Jonáše u hájovny Na Lísku nedaleko Berouna, 1928 -
architekt Jan Slavík s modelem
Václav Živec, Jan Slavík, Pomník legionáře Josefa Jonáše u hájovny Na Lísku nedaleko Berouna, 1928 -
detail poprsí, novinový článek
Václav Živec, Jan Slavík, Pomník legionáře Josefa Jonáše u hájovny Na Lísku nedaleko Berouna, 1928 -
obálka knihy vydané k odhalení pomníku, grafická úprava Václav Živec

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program duben - červen 2024 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015