Tadeáš Kotrba, Na hlavách obrů

Do 27. 6. 2021

GAVU – Malá galerie

Kurátor Marcel Fišer

 

S Tadeášem Kotrbou (1986), absolventem pražské AVU, se na české výtvarné scéně setkáváme už asi deset let. V Chebu představuje sérii, na níž pracuje zhruba poslední dva roky. Svou typickou malbu v nich kombinuje s projevem zcela odlišným – s figurálními scénami, které přebírá z kreseb jeho otce Maria Kotrby (1959–2011). Tento vynikající sochař a také zajímavý malíř postmoderní generace a autor řady význačných realizací do veřejného prostoru před deseti lety předčasně zemřel na vrcholu své dráhy. Kresby pocházející především z posledního roku jeho života jsou plné neklidu a zaplňují je postavy démonů i andělů. Tadeáš z nich přebírá jednotlivé části i celé kompozice a snaží se je tlumočit co nejvěrněji a zachovat jejich původní lehkost. V obrazech se tak prolínají dva světy: jeden reálný a také realisticky zobrazený, v němž vystupuje autor se svou rodinou, ale i jeho otec, druhý imaginární a groteskně stylizovaný, jehož kresebný charakter naznačuje, že pro prvně jmenované zůstává neviditelný.

 

Tadeáš Kotrba, Na hlavách obrů -
 
Tadeáš Kotrba, Na hlavách obrů -
Tadeáš Kotrba, Na hlavách obrů -
Tadeáš Kotrba, Na hlavách obrů -
Tadeáš Kotrba, Na hlavách obrů -
Tadeáš Kotrba, Na hlavách obrů -
Tadeáš Kotrba, Na hlavách obrů -
Tadeáš Kotrba, Na hlavách obrů -
Tadeáš Kotrba, Na hlavách obrů -
Tadeáš Kotrba, Na hlavách obrů -
Tadeáš Kotrba, Na hlavách obrů -
Tadeáš Kotrba, Na hlavách obrů -
Tadeáš Kotrba, Na hlavách obrů -
Tadeáš Kotrba, Na hlavách obrů -
Tadeáš Kotrba, Na hlavách obrů -
Tadeáš Kotrba, Na hlavách obrů -
Tadeáš Kotrba, Na hlavách obrů -
Tadeáš Kotrba, Na hlavách obrů -
Tadeáš Kotrba, Na hlavách obrů -
Tadeáš Kotrba, Na hlavách obrů -
Tadeáš Kotrba, Na hlavách obrů -
Tadeáš Kotrba, Na hlavách obrů -
Tadeáš Kotrba, Na hlavách obrů -
Tadeáš Kotrba, Na hlavách obrů -
Tadeáš Kotrba, Na hlavách obrů -
Tadeáš Kotrba, Na hlavách obrů -
Tadeáš Kotrba, Na hlavách obrů -
Tadeáš Kotrba, Na hlavách obrů -
Tadeáš Kotrba, Na hlavách obrů -
Tadeáš Kotrba, Na hlavách obrů -
Tadeáš Kotrba, Na hlavách obrů -
Tadeáš Kotrba, Na hlavách obrů -
Tadeáš Kotrba, Na hlavách obrů -
Tadeáš Kotrba, Na hlavách obrů -
Tadeáš Kotrba, Na hlavách obrů -
Tadeáš Kotrba, Na hlavách obrů -

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program duben - červen 2024 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015