Petr Dub, Další ze způsobů jak nevytvářet obrazy

Malá galerie

9. 10. 2014 - 4. 1. 2015

Kurátor: Marcel Fišer

Vernisáž ve středu 8. října, 17.00

Výtvarná díla, které Petr Dub (1976) vytváří v posledních několika letech, se velmi odlišují od konvenční představy závěsného obrazu. Nejen že mají velmi nezvyklé formáty, někdy kruhové, jindy sice pravoúhlé, ale příliš úzké a v dalších případech zcela nepravidelné. Tím hlavním rozdílem je jejich expanze do prostoru. Mají podobu poměrně vysokých reliéfů s měkkými přechody, takže v kombinaci s barvou aplikovanou stříkáním připomínají detaily karosérií aut opalizujících metalíz nebo abstraktní počítačové vizualizace povrchu nějaké planety. Jejich podložkou je však stále ještě plátno připravené klasickým malířským způsobem a na některých jsou dokonce záměrně přiznány stopy malířského rukopisu. Když se podíváme na tvorbu, která jim předcházela, zjistíme, že i zde se jedná o artefakty ambivalentní povahy mezi obrazem a jeho zpochybněním. Někdy to byla plátna nepravidelných tvarů zavěšená přímo na stěně jako barevné skvrny, jindy je navíc zmuchlal do záhybů, takže vytvářely nepravidelné amorfní struktury. Vždy však mají estetickou povahu a jejich materiálová podstata diváka nutí vnímat je stále ještě jako obrazy. Díla Petra Duba tak jsou jak působivými estetickými artefakty, reflektujícími soudobou vizualitu, tak i výsledky komplikovaného přemýšlení o obrazu jako specifické uměleckohistorické entitě.

Petr Dub, Další ze způsobů jak nevytvářet obrazy -
   
Petr Dub, Další ze způsobů jak nevytvářet obrazy -
Petr Dub, Další ze způsobů jak nevytvářet obrazy -
Petr Dub, Další ze způsobů jak nevytvářet obrazy -
Petr Dub, Další ze způsobů jak nevytvářet obrazy -
Petr Dub, Další ze způsobů jak nevytvářet obrazy -
Petr Dub, Další ze způsobů jak nevytvářet obrazy -

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum

Program červenec - září 2024 CZ / EN


Facebook

Facebook.com

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015