Petr Domanický: Architekt Hanuš Zápal a nejen meziválečná Plzeň

Přednáška

19. prosince, 17.00

Třebaže byl Hanuš Zápal nejvýznamnějším architek­tem jihozápadních Čech ve 20. století, byla mu donedávna věnována jen velmi malá pozornost. Přitom Zápal prakticky celý život věnoval architektonické tvorbě a záchraně památek v regionu a jeho vzhled tak významně ovlivnil. Jeho dílo lze vymezit obdobím 1910–1960, přičemž v desítkách návrhů a realizací zahrnuje celý vývoj české moderní architektury od neoklasicismu a pozdní secese přes kubismus a kotěrovskou modernu, národní sloh a purismus k funkcionalismu a dále k hledání jeho alternativ. Cenné byly také Zápalovy památkářské aktivity, především v areálu barokního poutního místa v Mariánské Týnici u Kralovic, který byl zachráněn jeho zásluhou.

 

Petr Domanický: Architekt Hanuš Zápal a nejen meziválečná Plzeň -
2111_010_001_36_velka_-004.jpg

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


Osobnost Roku


Mezery v historii


Lokalizace obrazů - artopos


GRAFFITI BOOM


http://startpointprize.eu/


http://www.baobab-books.net/

Program zima 2020 CZ/DE


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015