Miloš Jiránek, Na jezu, 1905-1906

GAVU - Opus magnum

10. ledna - 31. března 2019

kurátor Tomáš Winter

Vernisáž 9. ledna v 17.00

Obraz Na jezu Miloše Jiránka (1875-1911), příslušníka zakladatelské generace českého moderního umění, patří k nejvýznamnějším exponátům stálé expozice GAVU Cheb. Podobně jako v jiných případech zde Jiránek zachytil reálnou skutečnost. Modelem mu seděl jeho bratr Ladislav a dějištěm obrazu byl vltavský Šítkovský jez v Praze, který se dnes nachází u tehdy ještě neexistujícího Jiráskova mostu. Než se Jiránek dopracoval k finální verzi rozměrově většího obrazu, vytvořil stejně jako při malování jiných děl řadu kresebných a malířských studií. Hned sedm z nich z několika soukromých i veřejných sbírek se podařilo nyní shromáždit. Dokládají, s jakým zápalem Jiránek hledal výslednou podobu kompozice. Přes jeho vlastní odmítání symbolických obsahů je v něm přítomná dobově příznačná vitalita, k níž odkazuje jak lidská postava, tak tekoucí a čeřící se voda na splavu.

Miloš Jiránek, Na jezu, 1905-1906 -
 
Miloš Jiránek, Na jezu, 1905-1906 -
Miloš Jiránek, Na jezu, 1905-1906 -
Miloš Jiránek, Na jezu, 1905-1906 -
Miloš Jiránek, Na jezu, 1905-1906 -
Miloš Jiránek, Na jezu, 1905-1906 -

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum

Program červenec - září 2024 CZ / EN


Facebook

Facebook.com

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015