Jan Václav Mrkvička, Lazarky, 1902

GAVU – Opus magnum

11. 4.–23. 6. 2024

Kurátorka Julie Jančárková

Vernisáž ve středu 10. dubna v 17.00

Přednáška kurátorky k výstavě 8. května v 17.00

Zakladatelskou postavou moderního bulharského umění je český malíř Jan Václav Mrkvička (1856–1938), který v Bulharsku používal křestní jméno Ivan. V letech 1873–1876 vystudoval pražskou akademii a poté absolvoval i pobyt na akademii mnichovské. V té době započal fenomén stěhování české inteligence do Bulharska, v jehož rámci v roce 1882 odešel i on učit kreslení na gymnázium do Plovdivu. Zde se začal věnovat žánrové malbě a tématům z bulharského venkova a folkloru. Později přešel do Sofie, kde byla v roce 1896 otevřena Státní kreslířská škola, kterou vedl až do roku 1909. V roce 1921, kdy byla přeměněna na akademii, odešel do důchodu a vrátil se zpět do vlasti. Během téměř čtyřiceti let strávených v Bulharsku přispěl svými díly k formování identity bulharského národa po konci osmanské nadvlády. Dokládá to i obraz Lazarky, jehož tématem jsou lidové zvyky na Lazarovu sobotu. Tento starý křesťanský svátek se slavil den před Květnou nedělí. Obřady obsahovaly prvky starých slovanských kultů plodnosti a blahobytu. Lazarský tanec, který je tu zobrazen, byl součástí ženských iniciačních rituálů, jež představovaly přechod dívky mezi dospělé ženy.

 

Jan Václav Mrkvička, Lazarky, 1902 -
 

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program duben - červen 2024 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015