Gottfried Lindauer, Dva portéty Maorů z Náprstkova muzea, 1907

Opus magnum

9. 1. – 30. 3. 2014

Kurátor: Roman Musil

Gottfried Lindauer je autor s pozoruhodným životním sudem, který ovšem stále čeká na komplexní zhodnocení svého díla. Zatímco v českých zemích je znám pouze úzké skupině odborníků, specializujících se zejména na umění 19. století, na Novém Zélandu, kam odešel z Plzně v roce 1874, jsou jeho malby původních maorských obyvatel bez nadsázky považovány za součást národního kulturního dědictví. Ceněny jsou zejména jeho portréty slavných kmenových náčelníků,kteří se od 40. do 60. let 19. století účastnili Britsko-maorských válek a stávali se symbolem doznívající éry starého Nového Zélandu. Lindauer je zobrazil v hieratických postojích, ve slavnostních oděvech, se zbraněmi a amulety a zejména s typickým tetováním na tvářích i jinde po těle, které určovalo jejich osobní i kmenovou identitu. Z Nového Zélandu, kde žil až do své smrti v roce 1926, Lindauer udržoval četné kontakty s českým prostředím a zejména Náprstkovu muzeu v Praze příležitostně posílal také některé předměty, vztahující se k životu domorodých Maorů. V roce 1907 zaslal manželce Vojty Náprstka Josefě své dvě malby, Portrét náčelníka Harawira te Mahikai a Portrét Mrs. Háromi, které jsou nyní prezentovány v rámci projektu Opus Magnum.

Gottfried Lindauer, Dva portéty Maorů z Náprstkova muzea, 1907 -
 
Gottfried Lindauer, Dva portéty Maorů z Náprstkova muzea, 1907 -
Gottfried Lindauer, Dva portéty Maorů z Náprstkova muzea, 1907 -
Gottfried Lindauer, Dva portéty Maorů z Náprstkova muzea, 1907 -
Gottfried Lindauer, Dva portéty Maorů z Náprstkova muzea, 1907 -
Gottfried Lindauer, Dva portéty Maorů z Náprstkova muzea, 1907 -
Gottfried Lindauer, Dva portéty Maorů z Náprstkova muzea, 1907 -
Gottfried Lindauer, Dva portéty Maorů z Náprstkova muzea, 1907 -

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program duben - červen 2024 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015