Vojtěch Bartoněk, Na scestí, 1887

GAVU – Opus magnum

30. 9. 2021 – 16. 1. 2022

Kurátor Petr Šámal

Vernisáž ve středu 29. září v 17 hod.

Donedávna širší veřejnosti neznámá olejomalba byla nově ztotožněna s obrazem Na scestí, prezentovaným v roce 1887 na výstavě Krasoumné jednoty v Praze. Její autor Vojtěch Bartoněk (1859 -1908) patří k čelním představitelům žánrové malby 19. století v Čechách. Datem svého narození se malíř řadí k těm výtvarníkům, kteří stáli na pomezí generace Národního divadla a první generace umělecké moderny, v jejichž tvorbě se prolínala řada tradičních i současných vlivů a podnětů. Malba je v českém prostředí svým specifickým a lehce kontroverzním tématem fyzického kontaktu mezi mnichem a mladou ženou spíše ojedinělá, avšak zároveň charakteristická svým zájmem o zasazení do prostředí staropražského zákoutí. Tím je kaple Božího hrobu na Zderaze, projektovaná patrně Janem Blažejem Santinim-Aichlem, která je dnes jedním z mála pozůstatků bývalého klášterního komplexu křižovníků  - Strážců Božího hrobu, zrušeného už za josefínských reforem. Bartoňkova malba je tak buď záměrnou, či jen bezděčnou reminiscencí na doby, kdy v těchto místech sídlili řeholníci. Výtvarný zájem o toto staropražské zákoutí dokládá i o několik let pozdější akvarelová malba Václava Jansy (1859 -1913) z cyklu Stará Praha, zachycující místo nápadně obdobným způsobem, jako je tomu u Bartoňkova obrazu.

Vojtěch Bartoněk, Na scestí, 1887 -
 

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program leden - březen 2024 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015