Vlasta Vostřebalová-Fischerová
ve sbírce GAVU Cheb

Stálá expozice

5. 4. – 17. 6. 2012

23. května, 17.00, přednáška Michaly Frank Barnové o Vlastě Vostřebalové-Fischerové.

Novinkou stálé expozice je sál věnovaný proměnným výstavám „z depozitáře". Jako první se tu představuje dílo Vlasty Vostřebalové-Fischerové - ve sbírce se nachází dva z jejích nejvýznamnějších obrazů a konvolut kreseb. Autorka, jejíž ostře kritické vidění společnosti s sebou nese tíživou, až halucinační atmosféru moderního života, zachycovala s velkou dávkou fantazie a bizarní poetiky lidské odcizení a mezní situace života. V jejím díle se mísí sociální náměty s fantaskní poezií a palčivou groteskností. Na této zvnitřnělé dimenzi její práce se nepochybně podepsal i její soukromý život, mj. krátké a nepříliš šťastné manželství s proslulým překladatelem a šéfem činohry Národního divadla Otokarem Fischerem.

Vlasta Vostřebalová-Fischerová - ve sbírce GAVU Cheb
 

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program duben - červen 2024 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015