Vladimír Houdek, Future Polis II

GAVU - Malá galerie

Prodlouženo do 3. dubna 2019

Kurátor Marcel Fišer

Už během studia na Akademii výtvarných umění v malířském ateliéru Vladimíra Skrepla získal Vladimír Houdek (1984) dvě významná ocenění - v roce 2010 Cenu kritiky pro mladou malbu a o dva roky později dokonce Cenu Jindřicha Chalupeckého. Druhou z nich jako jediný malíř nadlouho předtím i potom... Ve svých obrazech spojuje malířský verismus s technicistními exaktními tvary, které však podobnost se součástkami strojů pouze předstírají. Vytváří tak dokonalou iluzi něčeho, co neexistuje. Na druhé straně však zdůrazňuje i malířskou hmotu, respektive její vrstvení, což jeho obrazům zajišťuje výraznou materialitu a „objektovost", takže na diváka působí dojmem až fyzické tíže... Něco podobného platí o geometrických formách, které jsou jejich obsahem. Znaky, které se tu objevují, jsou pouhými tvary, přesto však doslova zatížené vrstvami intelektuálních odkazů různorodé povahy z dějin vědy, výtvarného umění, architektury a nakonec i techniky. Tyto odkazy ovšem nejsou citacemi - Houdek je specifickým způsobem přehodnocuje a syntetizuje a spojením zdánlivě nesourodých jevů a objektů vzniká nová entita. Jedním z témat, která ho trvale zajímají, jsou ideální města, tedy koncept, který je odpradávna spjat s politickými, filozofickými a urbanistickými utopickými vizemi. Promítlo se i do názvu této výstavy jeho obrazů z poslední doby, přestože na nich žádné konkrétní městské struktury nenajdeme.

 

 

Vladimír Houdek, Future Polis II -
 
Vladimír Houdek, Future Polis II -
2130_dsc_2840.jpg
Vladimír Houdek, Future Polis II -
2131_dsc_2841.jpg
Vladimír Houdek, Future Polis II -
2132_dsc_2845.jpg
Vladimír Houdek, Future Polis II -
2133_dsc_2847.jpg
Vladimír Houdek, Future Polis II -
2134_dsc_2848.jpg
Vladimír Houdek, Future Polis II -
2135_dsc_2849.jpg
Vladimír Houdek, Future Polis II -
2136_dsc_2850.jpg
Vladimír Houdek, Future Polis II -
2137_dsc_2851.jpg
Vladimír Houdek, Future Polis II -
2138_dsc_2852.jpg
Vladimír Houdek, Future Polis II -
2139_dsc_2853.jpg
Vladimír Houdek, Future Polis II -
2140_dsc_2854.jpg
Vladimír Houdek, Future Polis II -
2141_dsc_2856.jpg
Vladimír Houdek, Future Polis II -
2142_dsc_2857.jpg
Vladimír Houdek, Future Polis II -
2143_dsc_2859.jpg
Vladimír Houdek, Future Polis II -
2144_dsc_2860.jpg
Vladimír Houdek, Future Polis II -
2145_dsc_2861.jpg
Vladimír Houdek, Future Polis II -
2146_dsc_2862.jpg
Vladimír Houdek, Future Polis II -
2147_dsc_2865.jpg
Vladimír Houdek, Future Polis II -
2148_dsc_2866.jpg
Vladimír Houdek, Future Polis II -
2149_dsc_2867.jpg
Vladimír Houdek, Future Polis II -
2150_dsc_2869.jpg
Vladimír Houdek, Future Polis II -
2151_dsc_2871.jpg
Vladimír Houdek, Future Polis II -
2152_dsc_2872.jpg
Vladimír Houdek, Future Polis II -
2153_dsc_2873.jpg
Vladimír Houdek, Future Polis II -
2154_dsc_2874.jpg
Vladimír Houdek, Future Polis II -
2155_dsc_2875.jpg
Vladimír Houdek, Future Polis II -
2156_dsc_2876.jpg

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program duben - červen 2024 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015