Štěpán Vácha: Zlatý věk nizozemského malířství

Přednáška

3. května, 17.00

17. století je považováno za zlatý věk nizozemského malířství. Povahu umělecké produkce v této protestantské zemi určovala nikoliv církev a aristokracie, nýbrž patriciát, jehož prosperita se opírala o provozování řemesel, manufakturní výrobu a zámořský obchod. Realisticky pojatá zátiší, krajinomalby, portréty a výjevy z každodenního života tak ve své tématice a stylu odrážejí hodnoty a zájmy této zámožné společnosti.

 

Štěpán Vácha: Zlatý věk nizozemského malířství -

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program duben - červen 2024 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015