Sociální skupina Ho-Ho-Ko-Ko
ze sbírek GAVU Cheb

Výstava z depozitáře

9. 10. 2014 — 4. 1. 2015

Vernisáž 8. října, 17.00

Kurátor: Adam Hnojil

12. listopadu, přednáška kurátora o historii skupiny

Název Sociální skupina Ho-Ho-Ko-Ko byl vytvořen až poválečnou historiografií, která potřebovala vymezit aktivitu čtyř přátel Karla Holana (1893–1953), Miloslava Holého (1897–1974), Pravoslava Kotíka (1889–1970) a Karla Kotrby (1893–1938), které ve 20. letech 20. století spojil podobný umělecký názor a jež společně vystoupili na třech výstavách v letech 1925 až 1927, nazvaných jen výčtem jmen svých protagonistů. Spojuje v sobě titul nerealizovaného sborníku plánovaného estetikem Bohumilem Markalousem (Ho-Ho-Ko-Ko, což je akronym tvořený počátečními slabikami jmen umělců) a označení „Sociální skupina“, které dobře vystihuje společnou podstatu jejich tvorby v uvedené době. Spolužáci z akademie Holan, Holý a Kotrba tehdy se starším Kotíkem nejdříve vstoupili počátkem 20. let do tradičnější Umělecké Besedy. Po pěti letech strávených v Umělecké Besedě se ocitli ve střetu s konzervativnějším křídlem spolku, který se vystupňoval na přelomu 1et 1924-25. Následně vstoupili do progresivnějšího Mánesa, kde naopak tvořili spíš tradičněji orientované křídlo. I zde se však dostali do konfliktu, který vedl k jejich vyloučení v roce 1930. Ve sbírkách GAVU Cheb se nachází od každého z nich špičkové ukázky malířské tvorby z první poloviny 20. let, dále rozsáhlý soubor grafik Miloslava Holého nebo Kotrbovy sochařské portréty Karla Holana a Bedřicha Piskače, dalšího vynikajícího malíře, který měl k tomuto okruhu blízko.

Sociální skupina Ho-Ho-Ko-Ko - ze sbírek GAVU Cheb
Kotík
   
Sociální skupina Ho-Ho-Ko-Ko - ze sbírek GAVU Cheb
Holý
Sociální skupina Ho-Ho-Ko-Ko - ze sbírek GAVU Cheb
Kotík
Sociální skupina Ho-Ho-Ko-Ko - ze sbírek GAVU Cheb
Holan
Sociální skupina Ho-Ho-Ko-Ko - ze sbírek GAVU Cheb
Holý
Sociální skupina Ho-Ho-Ko-Ko - ze sbírek GAVU Cheb
Kotík
Sociální skupina Ho-Ho-Ko-Ko - ze sbírek GAVU Cheb
Holý
Sociální skupina Ho-Ho-Ko-Ko - ze sbírek GAVU Cheb
Holý
Sociální skupina Ho-Ho-Ko-Ko - ze sbírek GAVU Cheb
Holý
Sociální skupina Ho-Ho-Ko-Ko - ze sbírek GAVU Cheb
Holý
Sociální skupina Ho-Ho-Ko-Ko - ze sbírek GAVU Cheb
Kotrba

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program duben - červen 2024 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015