Sbírka GAVU Cheb

Nová podoba stálé expozice českého moderního umění

Hlavní budova, I. patro

Kurátoři: Marcel Fišer, Ondřej Chrobák

Architekt: Miroslav Vavřina

Grafika: Kolář - Kutálek

Rámování, instalace: Rámy pasparty s.r.o.

Po tříměsíční rekonstrukci byla ve středu 4. dubna slavnostně otevřena nová stálá expozice jako hlavní příspěvek galerie k 50. výročí jejího vzniku. V nové podobě začíná v generaci Osmy a Skupiny výtvarných umělců a na druhé straně je dovedena až do současnosti. Proměnou prošly výstavní prostory (nová paneláž a galerijní osvětlení, renovace parket), velká část děl byla přerámována. Expozice byla rozšířena o jeden sál přemístěním depozitáře, což nyní umožňuje sbírku procházet jako okruh, nově obsahuje sály věnované moderní architektuře v Chebu a výstavám ze sbírek. Proměna expozice se uskutečnila díky mimořádnému příspěvku zřizovatele galerie Karlovarského kraje a ve spolupráci s Centrem nových strategií (CENS) Moravské galerie v Brně.

V nové podobě sbírka prezentuje následující umělce: Emil Filla, Otto Gutfreund, Josef Čapek, Jan Zrzavý, Václav Špála, Otokar Kubín (Coubine), František Muzika, Jiří (Georg) Kars, Antonín Procházka, František Tichý, Toyen, František Foltýn, Jindřich Štyrský, Alois Wachsman, Vincenc Makovský, Josef Šíma, František Gross, Kamil Lhoták, Antonín Hudeček, Ladislav Zívr, Jaroslav Puchmertl, Karel Černý, Zdeněk Sklenář, Mikuláš Medek, Zbyněk Sekal, Jan Kotík, Robert Piesen, Vladimír Preclík, Jiří Kolář, Karel Malich, Václav Boštík, Hugo Demartini, Jitka a Květa Válovy, Adriena Šimotová, Jiří John, Otakar Slavík, Václav Stratil, Vadimír Skrepl, Jiří Kovanda, Michal Pěchouček, Josef Bolf a Kryštof Kintera. První výstava ze sbírek představuje práce Vlasty Vostřebalové – Fischerové. V architektonické sekci jsou to čtyři stavby: Česká eskomptní banka v Chebu Fritze Lehmanna, Železniční nádraží v Chebu Josefa Dandy, Meteorologická stanice v Chebu Aleny Šrámkové a Vila Lea ve Františkových Lázních od Ateliéru 69 (Jaroslav Wertig, Boris Redčenkov, Prokop Tomášek).

Sbírka GAVU Cheb -
pohled do první části expozice.
Sbírka GAVU Cheb -
instalace soch z první poloviny století (Makovský, Zívr, Gutfreund, Puchmertl, Filla a opět Gutreund). Vzadu obrazy Václava Špály a Josefa Čapka, vpravo tři obrazy Emila Filly z období Osmy a SVU..
Sbírka GAVU Cheb -
zástup soch, vzadu obrazy Václava Špály a Josefa Čapka.
Sbírka GAVU Cheb -
Sbírka GAVU Cheb -
v popředí Puchmertlův Hermafrodit, Fillova Hlava muže a Gutfreundova Hlava. V pozadí Diváci Emila Filly a dva jeho obrazy z roku 1946.
Sbírka GAVU Cheb -
kompozice z obrazů klasiků v první části expozice (2x Zrzavý, Holan, Čapek, Muzika, Tichý, 2x Kubín, Procházka, Kars, Kremlička)
Sbírka GAVU Cheb -
sál s nejvzácnějšími klenoty sbírky: Opuštěné doupě od Toyen, dále Foltýn, Štyrský, Wachsman.
Sbírka GAVU Cheb -
umění konce 50. a 60. let: vlevo dva Medkové, socha Vladimíra Preclíka, v pozadí Zdeněk Sklenář a Robert Piesen.
Sbírka GAVU Cheb -
stejný sál jako na předchozím snímku: vlevo Jan Kotík, vzadu reliéf Zbyňka Sekala.
Sbírka GAVU Cheb -
sál věnovaný moderní architektuře Chebu dává expozici regionální rozměr.
Sbírka GAVU Cheb -
geometrické tendence druhé poloviny 60. let: Demartini a Malich, v průhledu do dalšího sálu obraz Jitky Válové.
Sbírka GAVU Cheb -
ještě šedesátá léta: František Hudeček a nádherný Boštík z roudnického sympozia z roku 1970.
Sbírka GAVU Cheb -
vlevo Vladimír Skrepl, vpravo Jiří Kovanda.
Sbírka GAVU Cheb -
ještě předchozí sál: manželský pár Adriena Šimotová a Jiří John. Časný Kamil Lhoták ze 40. let poukazuje na Johnova východiska.
Sbírka GAVU Cheb -
Jiří Kovanda - realizace čtyř drobných objektů - instalací dle konceptu z roku 1989.
Sbírka GAVU Cheb -
Kovanda a Stratil.
Sbírka GAVU Cheb -
závěr expozice se současným uměním: Michal Pěchouček (Time for Bed) a Kryštof Kintera (Resurrection).
Sbírka GAVU Cheb -
a Josef Bolf...

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program duben - červen 2024 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015