Sbírka GAVU Cheb / Moderní umění 1900 - 1990

Při vzniku galerie v roce 1962 bylo první patro vyhrazeno stálé expozici moderního umění a 50. výročí v roce 2012 se stalo podnětem k zásadní změně její koncepce a instalace. Vedle nového architektonického řešení přinesla i jasné rozčlenění do dvou částí, kdy je každá věnována jedné půlce století a v chronologických souvislostech představuje nejvýznamnější díla z galerijní sbírky. Levá část byla zprvu dovedena až do současnosti, avšak po vzniku zcela nové expozice, věnované současnému umění ve sklepních prostorách, končí rokem 1990. Jeden sál je vyčleněn pro výstavy z depozitáře, které galerii umožňují průběžnou prezentaci jejích bohatých sbírkových fondů.

Sbírka moderního a současného umění GAVU Cheb není příliš široká, ve svých vrcholech však představuje naprosto výjimečný soubor. Na 100 prací reprezentuje vývoj českého umění 20. století. První část expozice je věnována umění před druhou světovou válkou. Obsahuje mimořádné kolekce Emila Filly (mj. dva předválečné kubistické obrazy) a Václava Špály (jeden z jeho slavných Mlýnů na Otavě). Nejvýznamnějším kusem sbírky je slavný surrealistický obraz Opuštěné doupě od Toyen, svými klíčovými díly jsou zastoupeni Josef Šíma, Kamil Lhoták, František Tichý či Karel Černý. Druhou část tvoří sály věnované 50. letům, informelu, geometrickým projevům šedesátých let, nové figuraci a konceptuálním a postmoderním tendencím osmdesátých let. 

Sbírka GAVU Cheb / Moderní umění 1900 - 1990 -
Sbírka GAVU Cheb / Moderní umění 1900 - 1990 -
Sbírka GAVU Cheb / Moderní umění 1900 - 1990 -
Sbírka GAVU Cheb / Moderní umění 1900 - 1990 -
Sbírka GAVU Cheb / Moderní umění 1900 - 1990 -
Sbírka GAVU Cheb / Moderní umění 1900 - 1990 -
Sbírka GAVU Cheb / Moderní umění 1900 - 1990 -
Sbírka GAVU Cheb / Moderní umění 1900 - 1990 -
Sbírka GAVU Cheb / Moderní umění 1900 - 1990 -
Sbírka GAVU Cheb / Moderní umění 1900 - 1990 -
Sbírka GAVU Cheb / Moderní umění 1900 - 1990 -
Sbírka GAVU Cheb / Moderní umění 1900 - 1990 -
Sbírka GAVU Cheb / Moderní umění 1900 - 1990 -
Sbírka GAVU Cheb / Moderní umění 1900 - 1990 -
Sbírka GAVU Cheb / Moderní umění 1900 - 1990 -
Sbírka GAVU Cheb / Moderní umění 1900 - 1990 -
Sbírka GAVU Cheb / Moderní umění 1900 - 1990 -
Sbírka GAVU Cheb / Moderní umění 1900 - 1990 -
Sbírka GAVU Cheb / Moderní umění 1900 - 1990 -
Sbírka GAVU Cheb / Moderní umění 1900 - 1990 -
Sbírka GAVU Cheb / Moderní umění 1900 - 1990 -
Sbírka GAVU Cheb / Moderní umění 1900 - 1990 -

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum

Program červenec - září 2024 CZ / EN


Facebook

Facebook.com

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015