Pavel Šebek, Petr Emptych, ABC2

1. července - 3. září 2017

Malá galerie

Kurátor Jiří Gordon

V rámci festivalu Graffiti Boom 08 se letos představuje dvojice autorů, kteří se zabývají intervencemi do veřejného prostoru i klasickou malbou.

Petr Emptych (1986) prezentuje snímky akcí v industriálním i venkovském prostředí. V některých se kriticky zabývá průmyslovými objekty a tranzitními překladišti, které zamořují okolí měst. Jeho monumentální sestavy z balíků slámy, které dále natírá barvou a různě prořezává, v krajině působí jak momentem překvapení, tak i svou čistou výtvarností. Na všudypřítomnost reklamy reaguje rozmýváním tisků na billboardech do abstraktních kompozic. Jeho závěsné obrazy jsou založeny na principu přímo opačném, tedy na kolážovitém nanášení silných vrstev olejových barev.

U Pavla Šebka (1989) je téma výstavy primárně zaměřeno na železniční prostředí, které ho provází od raného dětství až do současnosti. Objevuje se i na jeho obrazech. Některé jsou téměř realistické, jiné mají abstraktní povahu a jsou inspirovány mapovými schématy tratí. Obrazy doplňují třírozměrné artefakty opět z prostředí železnic. Ty mu slouží jako východisko pro výtvarné zpracování, některé z nich však pouze přenesl do galerijního prostředí a ponechal je bez zásahu, aby působily jen svojí nezvyklou podobou a estetikou.

 

 

Pavel Šebek, Petr Emptych, ABC2 -
 

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum

Program červenec - září 2024 CZ / EN


Facebook

Facebook.com

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015