OSTRAVA NOW!
Videopráce z Ostravy, Juraj Jakubčiak, František Lozinski o.p.s., Pavla Malinová, Barbora Tichá, Jan Vytiska

VIDEOROOM

12. 5. - 2. 7. 2011

kurátor: František Kowolowski

vernisáž 11. 5. 2011, 17.00

Výstava představí nejmladší nastupující generaci umělců z ostravského regionu spojenou s místní Fakultou umění Ostravské univerzity v konfrontaci s generací jejich pedagogů. Práce mladých umělců generují zcela osobité a nové přístupy k médiu malby, instalaci, videa a také k prezentovaným tématům. Videa se vyznačují silnou dávkou obrazotvornosti, nečekaných příběhů a ironických gest. Silně poukazují na expresivní a emoční formy. To, co je na těchto mladých umělcích neopakovatelné, je jejcih "neadekvátnost" v rámci umělecké výpovědi. Záměrem není poukázat jednotnost tvůrčích obsahů, ale na různost, která se vymyká zavedeným standardům. Zcela běžné je v jejich tvorbě zobrazování světa v jeho okrajových podobách. Naproti tomu Skupina František Lozinski o.p.s. ve své tvorbě často překračuje zavedená klišé a umělecké obsahové modely. Jejich výtvarný koncept se řídí snahou po sociální a hlavně bezprostřední mimoumělecké komunikaci s divákem. Skupina, založená v roce 2005 v Ostravě Fratniškem Kowolowskim, Jiřím Surůvkou a Petrem Lysáčkem, se snaží nacházet kriticko-ironický model současnoti.

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program duben - červen 2024 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015