Ladislav Zikmund-Lender: Jan Kotěra mezi mýtem a realitou

Přednáška

22. června, 17.00

Architekt, designér, výtvarník a pedagog Jan Kotěra (1871-1923) se už během svého života a hlavně po své smrti stal mytizovanou, otcovskou postavou v genealogicky konstruovaném příběhu nacionálně české moderní architektury. Ověřením řady aspektů tohoto mýtu se zabývá nejnovější kniha Mýtus architekta: Jan Kotěra 150 editora Ladislava Zikmunda-Lendera a editorky Heleny Čapkové. Na příčiny, strukturu a jazyk budování tohoto mýtu se bude ptát přednáška jednoho z editorů, historika umění Ladislava Zikmunda-Lendera. V přednášce se budeme ptát, jak to bylo s Kotěrovou světovostí, jak to naopak bylo s Kotěrovou českostí a jeho moderností a jakou roli v konstrukci Kotěrova mýtu hrálo jeho zasíťování do privilegovaných skupin? To můžeme demonstrovat při nasvícení bílých míst v jeho světě: absence žen-studentek a architektek v jeho kruzích i jeho ambivalentní vztah k českým Němcům.

 

Ladislav Zikmund-Lender: Jan Kotěra mezi mýtem a realitou -

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program duben - červen 2024 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015