Klaudie Hlavatá, O lidech a stromech

Malá galerie

17. 6.–29. 9. 2024

Kurátor Radek Wohlmuth

Vernisáž ve středu 26. června v 17.00

 

Práce absolventky Akademie výtvarných umění v Praze Klaudie Hlavaté (1992) zaujmou nejen osobním přístupem a silnými tématy se symbolickým přesahem, ale i výjimečnou technikou. Jejich základem je koláž, kterou ale doprovází kresbou a malbou. Pracuje také s plexisklem, které často tvoří podložku jejích prací. Díky němu může zvětšovat jejich formát v některých případech až přes dva metry, využívat jeho transparentnost nebo při prudkém nasvícení hru stínů, která jejím pracím dává třetí rozměr. O jejích figurálních kompozicích je možné uvažovat jako o psychologických projekcích, mentálních mapách, fragmentárních obrazech, případně o zvláštním spojení vnitřní krajiny těla a mysli. Jestliže vrstvení jednotlivých technických přístupů dynamizuje jejich formu, podobně vrstevnaté jsou i obsahy. Ty se většinou dotýkají tělesnosti a uvědomování si vlastní existence skrze tělo v čase, a to jak v přítomnosti, tak směrem zpátky do formativních let. V druhém plánu tedy Klaudie Hlavatá otevírá témata, jako jsou vzpomínky, dětství, ale i traumatizující prožitky, nemoci nebo bolest.

Klaudie Hlavatá, O lidech a stromech -
 

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum

Program červenec - září 2024 CZ / EN


Facebook

Facebook.com

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015