Karel Javůrek, Holdování knížeti Soběslavovi uvězněnému, 1890

Opus magnum

27. 6.–29. 9. 2024

Kurátor Roman Musil

Vernisáž ve středu 26. června v 17.00

11. září, 17.00, přednáška R. Musila Karel Javůrek

Karel Javůrek (1815–1909) byl představitelem tzv. historického žánru, kterému se věnoval po celý svůj dlouhý život. Jeho výtvarný názor se zformoval ještě před polovinou 19. století a z dnešního pohledu se jeví jako až příliš ilustrátorský. Javůrek byl nejdéle vystavujícím umělcem na výročních výstavách Krasoumné jednoty v Rudolfinu, kde v letech 1841–1908 představil neuvěřitelných 84 obrazů. Platil za patriarchu české historické malby, která se ale v jeho akademicky popisném pojetí dostávala čím dál tím více do rozporu s uvolněnou a koloristickou malbou salonního typu, která do českých zemí pronikala především z Paříže, i s postupným odklonem od historických témat. Reprezentativní obraz, který se nedávno vynořil v soukromém majetku a následně byl získán do sbírek Západočeské galerie v Plzni, prezentujeme v rámci formátu jednoho díla Opus magnum. Autor ho namaloval v roce 1890 a o rok později byl představen na výroční výstavě v Rudolfinu. Zobrazuje významnou událost z dějin Přemyslovců. Z podnětu svého bratrance a českého krále Vladislava II. byl Soběslav II. v letech 1161–1173 již podruhé vězněn na hradě Přimda. Po dvanácti letech byl na přímý pokyn římského císaře Friedricha Barbarossy propuštěn a následně prohlášen za českého knížete. Javůrek zde zobrazil moment, kdy ještě ve vězení skupina osvoboditelů předává Soběslavu II. plášť, meč a čapku jako atributy knížecí moci. Javůrkův obraz Holdování knížeti Soběslavovi uvězněnému je reprezentativním dílem větších rozměrů, které vzniklo v pozdní fázi historismu a nepochybně patří k jeho významným pracím. Vyniká uvolněným malířským rukopisem, sytou barevností, temnosvitem a dobře zvládnutou figurální kompozicí. Takováto velkorysá Javůrkova díla nejsou běžná ani ve sbírkách veřejných muzeí umění a nevyskytují se ani na českém trhu s uměním, kde od tohoto autora převažují spíše práce menších rozměrů, anebo malířské skici a studie.

Karel Javůrek, Holdování knížeti Soběslavovi uvězněnému, 1890 -
4134_a.jpg
 

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum

Program červenec - září 2024 CZ / EN


Facebook

Facebook.com

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015