Jaroslava Pešicová, František Štorek, Konec moderny v Čechách

GAVU - Výstava z depozitáře

13. 6. – 13. 10. 2019

Výstava vznikla ve spolupráci s Katedrou dějin umění FF UP v Olomouci v rámci semináře Tomáše Wintera.

Společný příběh malířky Jaroslavy Pešicové (1939-2015) a sochaře Františka Štorka (1933-1999) začal již v 50. letech minulého století během studií na pražské Akademii. Když o pár let později uzavřeli sňatek, jejich vzájemná umělecká spolupráce se plně rozvinula. Námětem tvorby obou autorů se staly především útržkovitě pojaté a komplikovaně čitelné příběhy, nejen mytologické a biblické, ale především osobní, jako byly zlomky vzpomínek a zážitků. Pomocí dekonstrukce, koláže a montáže lidských i nereálných postav vytvářejí obraz světa, jeho minulosti i přítomnosti. Koláž, montáž, fragmentace, archivace, destrukce, animalita, mytologie a alegorie jsou termíny, které se při pohledu na díla obou autorů derou na povrch. Při hlubším zkoumání prací je patrné, že častý motiv lidského těla je autory vnímán jako fragment, který lze duplikovat a formovat do výsledného tvaru, jenž má s lidstvím jen velmi málo společného. Přestože dílo obou autorů bývá tradičně označováno termínem nová figurace, svým charakterem má mnohem blíže k postmoderně, jejíž nástup je v českém umění převážně spojován až s generací 80. let 20. století.

Jaroslava Pešicová, František Štorek, Konec moderny v Čechách -
 
Jaroslava Pešicová, František Štorek, Konec moderny v Čechách -
Jaroslava Pešicová, František Štorek, Konec moderny v Čechách -
Jaroslava Pešicová, František Štorek, Konec moderny v Čechách -
Jaroslava Pešicová, František Štorek, Konec moderny v Čechách -
Jaroslava Pešicová, František Štorek, Konec moderny v Čechách -
Jaroslava Pešicová, František Štorek, Konec moderny v Čechách -
Jaroslava Pešicová, František Štorek, Konec moderny v Čechách -
Jaroslava Pešicová, František Štorek, Konec moderny v Čechách -
Jaroslava Pešicová, František Štorek, Konec moderny v Čechách -
Jaroslava Pešicová, František Štorek, Konec moderny v Čechách -

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program duben - červen 2024 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015