Hanuš Schwaiger, Novokřtěnci v Münsteru, 1881 - 1882

Opus magnum

26. 4. – 23. 6. 2013

Kurátor: Ondřej Chrobák

Doprovodné akce:

5. června, 17.00, přednáška prof. Víta Vlnase věnovaná historii povstání

12. června, 17.00, přednáška Ondřeje Chrobáka o životě a díle Hanuše Schwaigera

Český divák má po sto třiceti letech příležitost znovu na vlastní oči uvidět velkoformátový akvarel Hanuše Schwaigera (1854-1912), který svého času vyvolal senzaci. Naposledy jej domácí publikum mělo možnost spatřit v pražské soukromé galerii Ruch z kraje roku 1887 v rámci první souborné výstavy jeho díla v české metropoli. Již předtím se Schwaigerův obraz představil ve Vídni a na mezinárodní výstavě v Mnichově. Když v roce 1957 publikoval Miroslav Lamač dosud rozsahem nepřekonanou monografii Hanuše Schwaigera, považoval tento akvarel za ztracený. Schwaigerovi Novokřtěnci pak byli dalších padesát let známi pouze z nepříliš kvalitní černobílé reprodukce a z pozdější, umělcem významně revidované varianty z roku 1886, která se nachází ve sbírkách Národní galerie v Praze. O to větší překvapení způsobila v roce 2005 zpráva, že se dílo nachází ve sbírkách Muzea umění v polské Lodži. Historická kompozice Novokřtěnci v Münsteru zachycuje dramatickou epizodu z dějin náboženské reformace, ovládnutí vestfálského města chiliastickou komunou v letech 1534-1535. Rok a půl trval pokus věrných Jana z Leydenu proměnit Münster v „druhý Jeruzalém" v očekávání druhého příchodu Krista. Po celou dobu bylo město obléháno vojskem katolického biskupa Waldecka, které také nakonec vyhladovělé a vnitřně rozvrácené město dobylo. Pro novoromantickou senzitivitu Hanuše Schwaigera se tato látka stala ideálním impulzem k vytvoření ambiciózní kompozice, první po ukončení studia na vídeňské akademii. Zužitkoval v ní všechny dosud nabyté umělecké zkušenosti: práci s literárními texty, příklad svého profesora Hanse Makarta, studium historických reálií a v neposlední řadě inspiraci starými mistry. Obraz předcházela nekonečná série studií jednotlivých postav. Pozorného diváka jistě překvapí, že Schwaiger umístil dramatický výjev do kulis poskládaných z architektonických detailů jeho rodného Jindřichova Hradce.

Hanuš Schwaiger, Novokřtěnci v Münsteru, 1881 - 1882 -
658_schwaiger.jpg
 
Hanuš Schwaiger, Novokřtěnci v Münsteru, 1881 - 1882 -
detail pravé části
Hanuš Schwaiger, Novokřtěnci v Münsteru, 1881 - 1882 -
detail
Hanuš Schwaiger, Novokřtěnci v Münsteru, 1881 - 1882 -
detail

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program duben - červen 2024 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015