František Tichý, Capriccio a Intermezzo, 1948

GAVU – Opus magnum

3. 7.–30. 9. 2018

Kurátor Marcel Fišer

V roce 1948 představil na své výstavě v Topičově salonu František Tichý i dva obrazy Intermezzo a Capriccio ze stejného roku, které spojuje motiv dvojice podobně stylizovaných klaunů, a v katalogu dokonce tvoří sousední položky. Nejspíš díky tomu ve své monografii z roku 1960 František Dvořák chybně publikoval obraz Capriccio, který se dnes nachází v soukromé sbírce, jako Intermezzo a tento omyl pak přebírali i další autoři. Ale něco podobného se stalo i v případě druhého obrazu Intermezzo, který je součástí stálé expozice GAVU Cheb: už při nákupu v roce 1965 byl do sbírek zařazen pod nepůvodním názvem Romance, který mu natrvalo zůstal.

Oběma obrazům předchází několik stejnojmenných prací na papíru, v nichž krystalizoval jejich motiv. Dvě suché jehly Capriccio a Intermezzo jsou také ve sbírkách galerie. Malá výstava je tedy nejen příležitostí konečně oba názvy obrazů uvést na pravou míru, ale i doložit těsnou obsahovou příbuznost obou skupin, která je v grafikách ještě bližší než ve výsledných obrazech.

František Tichý, Capriccio a Intermezzo, 1948 -
Capriccio, 1948, olej na plátně, sbírka COLLET Prague - Munich
 
František Tichý, Capriccio a Intermezzo, 1948 -
Capriccio, suchá jehla, 1947, GAVU Cheb
František Tichý, Capriccio a Intermezzo, 1948 -
Intermezzo, suchá jehla, 1947, GAVU Cheb
František Tichý, Capriccio a Intermezzo, 1948 -
Capriccio, 1947, kombinovaná technika, 95 x 64 cm, Západočeská galerie v Plzni

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program duben - červen 2024 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015