Dvoustranná Madona z Národní galerie a obraz z Toyen z AJG na Hluboké obohatily stálé expozice GAVU Cheb

Novinky ve stálé expozici gotiky a moderního umění

V rámci recipročních výměn se nyní můžete ve stálých expozicích GAVU Cheb setkat se dvěma mimořádnými díly!

Národní galerii jsme zapůjčili jeden z vrcholů naší sbírky gotiky - Trůnící Madonu mezi dvěma sv. Jany. Madona bude vystavena na velkém projektu věnovaném Karlu IV. ve Valdštejnské jízdárně. A na oplátku jsme získali více než důstojnou náhradu: do Chebu se téměř na rok vrátí pozdně gotická, původně dvoustranná Madona (Assumpta), pocházející ze zdejšího minoritského kostela. Madona v majetku české provincie bratří františkánů je od roku 1995 zapůjčena do stálé expozice Národní galerie v Anežském klášteru. Téma dvoustranné Madony - nanebevzaté ve sluneční záři, umístěné v růžencovém kruhu, patří k novým ikonografickým motivům rozvíjejícím se v závěru středověku ve zbožnosti vázané na modlitbu růžence. Sochy obklopené růžencovým kruhem se umísťovaly na vrchol lustru a teplo svíček tak uvádělo sochu Madony v otáčivý pohyb. Socha nanebevzaté Panny Marie ve slunci - ve svatozáři - tak byla ozářena skutečným světlem svíček. V roce 1655 byla Madona seříznuta a umístěna na neznámý oltář.

Nejvýznamnější obraz sbírky moderního umění Opuštěné doupě od Toyen bude až do 2. října 2016 k vidění na mimořádné výstavě „Krása bude křečovitá. Surrealismus v Československu 1933 – 1939" v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. Od ní jsme naopak získali jiné významné dílo stejné autorky - Mořské sasanky z roku 1931. Na doprovodné fotografii jsou Toyen a Jindřich Štyrský na své výstavě v Alšově síni Umělecké besedy v Praze ve stejném roce 1931, obraz Mořské sasanky visí hned za nimi.

Dvoustranná Madona z Národní galerie a obraz z Toyen z AJG na Hluboké obohatily stálé expozice GAVU Cheb -
Dvoustranná Madona z Národní galerie a obraz z Toyen z AJG na Hluboké obohatily stálé expozice GAVU Cheb -
Dvoustranná Madona z Národní galerie a obraz z Toyen z AJG na Hluboké obohatily stálé expozice GAVU Cheb -

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program duben - červen 2024 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015