ZEB ONE, ANOTHER YARD

GAVU – Malá galerie

30. 5. - 2. 9. 2018

Kurátor Jiří Gordon

Anglické substantivum yard označuje v graffiti komunitě specifické místo – uzavřený prostor, který slouží k odstávce vlakových souprav. V názvu výstavy ale tento termín nese poněkud jiný význam: také Zeb One (1982) v posledních letech směřuje někam, kde už je to tak trochu „jinej yard“. Patří totiž k těm několika málo autorům, kteří dokázali svou předchozí zkušenost s graffiti uplatnit originálním způsobem i ve své volné tvorbě a rozvíjet v ní jeho základní myšlenku, tj. práci s písmem. Jeho obrazům inspirovaným typografií, ale i estetikou architektonických půdorysů, vždy předchází kresebná skica, kterou pak autor s dokonalou přesností mechanicky převede na plátno. Během celého zdlouhavého procesu, náročného na trpělivost, musí být malba neustále pod racionální kontrolou; dokončené dílo pak budí dojem, že ani nevzniklo lidskou rukou. Ačkoli se zdá, že jsou jeho obrazy tvořeny zcela abstraktními geometrickými tvary, ve skutečnosti jde o konkrétní grafémy, které do nich autor zakódoval. 

ZEB ONE, ANOTHER YARD -
 
ZEB ONE, ANOTHER YARD -
ZEB ONE, ANOTHER YARD -
ZEB ONE, ANOTHER YARD -
ZEB ONE, ANOTHER YARD -
ZEB ONE, ANOTHER YARD -
ZEB ONE, ANOTHER YARD -
ZEB ONE, ANOTHER YARD -
ZEB ONE, ANOTHER YARD -
ZEB ONE, ANOTHER YARD -
ZEB ONE, ANOTHER YARD -
ZEB ONE, ANOTHER YARD -
ZEB ONE, ANOTHER YARD -
ZEB ONE, ANOTHER YARD -
ZEB ONE, ANOTHER YARD -
ZEB ONE, ANOTHER YARD -
ZEB ONE, ANOTHER YARD -
ZEB ONE, ANOTHER YARD -
ZEB ONE, ANOTHER YARD -
ZEB ONE, ANOTHER YARD -
ZEB ONE, ANOTHER YARD -
ZEB ONE, ANOTHER YARD -
ZEB ONE, ANOTHER YARD -
ZEB ONE, ANOTHER YARD -
ZEB ONE, ANOTHER YARD -
ZEB ONE, ANOTHER YARD -
ZEB ONE, ANOTHER YARD -
ZEB ONE, ANOTHER YARD -
ZEB ONE, ANOTHER YARD -
ZEB ONE, ANOTHER YARD -
ZEB ONE, ANOTHER YARD -
ZEB ONE, ANOTHER YARD -
ZEB ONE, ANOTHER YARD -
ZEB ONE, ANOTHER YARD -
ZEB ONE, ANOTHER YARD -

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum

Program červenec - září 2024 CZ / EN


Facebook

Facebook.com

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015