Všední den v české fotografii 50. a 60. let

GAVU - Velká galerie

12. 4.-17. 6. 2018

Kurátor Lukáš Bártl

Výstava představuje dosud poněkud opomíjenou skupinu fotografií, vytvořených v Československu v průběhu padesátých a šedesátých let 20. století. Jedná se o relativně krátkou epizodu nenápadně „vloženou" mezi degradaci média v rámci socialistického realismu a naopak jeho výrazné vzepětí v šedesátých letech. Díky svému masovému rozšíření v rámci tisku a knih tehdy domácí fotografii opanovaly snímky, pro něž se později vžilo pojmenování „fotografie všedního dne" či „poezie všedního dne".

Na výstavě je zastoupeno osmnáct nejdůležitějších autorů tohoto proudu, jako byli Boris Baromykin, Miloš Budík, Bohuslav Burian, Pavel Dias, Erich Einhorn, Jan Hajn, Karel Otto Hrubý, Jiří Jeníček, Rupert Kytka, Ivo Přeček či například Marie Šechtlová, a jejich zásadní díla. Ukazuje rovněž dobové použití fotografie v periodickém tisku a v obrazových publikacích, které fotografie všedního dne výrazně proměnila, a dále představuje fenomén takzvaných mezinárodních fotografických salonů, na nichž se velká část autorů také významně uplatnila. Výstava tak nabízí jedinečný pohled do doby, která „žila všedností a žila fotografií". K výstavě vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae reprezentativní stejnojmenná publikace.

Všední den v české fotografii 50. a 60. let -
 
Všední den v české fotografii 50. a 60. let -
Všední den v české fotografii 50. a 60. let -

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program říjen - prosinec 2023 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015