Vincenc Beneš a Jan Slavíček ve sbírce GAVU Cheb

Výstava z depozitáře

31. 8. 2022 - 12. 2. 2023

Kurátorka Barbora Ropková

Vincenc Beneš (1883-1979), který začínal jako ortodoxní kubista, a Jan Slavíček (1900-1970), syn slavného otce, patřili k různým generacím. Přesto je pojilo přátelství a v letech 1919-22, kdy měl Beneš za manželku Slavíčkovu sestru Evu, i příbuzenský vztah. V poválečné době se Beneš překvapivě přiklonil k dílu Antonínu Slavíčka, v jehož duchu tehdy tvořil i jeho syn, a jejich tvorba i životní osudy vykazovaly podobné rysy i později. Ve sbírce GAVU Cheb se od každého nachází několik prací, ovšem na samostatnou výstavu ve formátu "ze sbírek" by to v případě ani jednoho z nich nestačilo. Proto jsme využili této vzájemné blízkosti, což se nakonec ukázalo jako podnětné, neboť to umožnilo zajímavým způsobem srovnat vývoj tvorby obou autorů.

Vincenc Beneš a Jan Slavíček ve sbírce GAVU Cheb -
 

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program říjen - prosinec 2023 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015