Václav Špála
ve sbírkách GAVU Cheb

Výstava z depozitáře

28. 4.– 6. 9. 2015

Kurátor: Marcel Fišer

Ve středu 2. září v 17.00 se koná komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem.

Václav Špála (1885–1946) patří k nejpopulárnějším klasikům českého umění. A také k nejplodnějším: zhruba od poloviny dvacátých let si vedl podrobný soupis vytvořených obrazů, z něhož vyplývá, že každý rok vytvořil zhruba mezi 50 a 100 obrazy, v roce 1942 jich bylo dokonce 109! Špála tehdy vsadil na osvědčenou jistotu osobního stylu a temná modř se stala natolik charakteristickým rysem jeho malby, že zpětně získala adjektivum „špálovská“. Nadprodukce a zakonzervování projevu sice vzbuzovaly výtky kritiky, ty však nikterak neovlivnily trvalou přízeň kupců. Špálova kolekce patří k nejpočetnějším autorským souborům ve sbírkách GAVU Cheb. Z celkem sedmnácti obrazů je však jen jeden – drobnější dílo z jeho nejlepšího období, kdy byl členem skupiny Tvrdošíjní – prezentován ve stálé expozici. Tři obrazy patří k rané tvorbě prvního desetiletí, kdy pod vlivem Muncha, Cézanna, van Gogha a fauvistů hledal vlastní styl. Hned pět obrazů jsou rodinné portréty jeho manželky Jany alias Žandy a syna Jana, taktéž malíře, které nebyly určeny na prodej a galerie je v šedesátých a sedmdesátých letech získala přímo od rodiny. A pak tu jsou i oblíbené náměty jeho pozdního díla: jedna z otavských partií u Panského mlýna za Pískem a hned pětice jeho kytic.

Václav Špála - ve sbírkách GAVU Cheb
1112_o_211.jpg
 
Václav Špála - ve sbírkách GAVU Cheb
Václav Špála - ve sbírkách GAVU Cheb
Václav Špála - ve sbírkách GAVU Cheb
Václav Špála - ve sbírkách GAVU Cheb
Václav Špála - ve sbírkách GAVU Cheb
Václav Špála - ve sbírkách GAVU Cheb
Václav Špála - ve sbírkách GAVU Cheb
Václav Špála - ve sbírkách GAVU Cheb
Václav Špála - ve sbírkách GAVU Cheb

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum

Program červenec - září 2024 CZ / EN


Facebook

Facebook.com

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015