Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy

Velká galerie

14. ledna – 28. března

Kurátoři: Eva Bendová, Václav Hájek

9. března, 17.00, komentovaná prohlídka s Evou Bendovou.

Výstava je uspořádána ve spolupráci s Národní galerií v Praze.

Václav Rabas (1885–1954) je autorem, který se občas vynořuje do popředí a občas zase mizí v zapomnění, často v souvislosti s danou politickou situací. Dnes se nachází v oné druhé fázi, což chce narušit právě tato výstava. Jeho dílo je zde představeno mimo historický kontext především svými „malířskými“ kvalitami. Rabas redukoval barevnost svých obrazů na valéry hnědi, což mu zároveň umožnilo zdůraznit reliéfní kvality malby. Země je pro něj „rodnou hroudou“, každoročně obdělávaná oranice metaforou kontinuity zašlých a přicházejících pokolení. Ve svých obrazech dokázal vyjádřit mnohotvářnost zdánlivě fádní mírně zvlněné české krajiny kolem Krušovic. Vedle samotného Rabase výstava obsahuje i práce dalších autorů, jednak jeho současníků (Karel Boháček, Bedřich Piskač a další), jednak umělců mnohem mladších, kteří s toposem pole a s matérií hlíny pracovali ve svých konceptuálních dílech (Karel Miler, Lumír Hladík, Miloš Šejn, Marian Palla, Milan Maur).

Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -
 
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -
Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy -

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program říjen - prosinec 2023 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015