Umění v Chebu
Umění ve veřejném prostoru od 19. století do současnosti

Velká galerie

18. 7. – 03. 11. 2013 (Výstava prodloužena!)

Kurátoři: Marcel Fišer,

Zbyněk Černý

 

Prostřednictvím historických i současných fotografií, přípravného materiálu (modely, sádrové odlitky, studie), ale i několika originálních děl výstava představí umění ve veřejném prostoru, tj. pomníky, pamětní desky, díla dekorující architekturu nebo volné sochy, které vznikly za posledních dvě stě let na území Chebu. Jde o sféru kulturního dědictví, jež je veřejnosti paradoxně nejméně známa, z pohledu historiků umění nejméně zpracována a z hlediska památkové péče nejvíce ohrožena. Díla však nejsou poškozována pouze počasím nebo vandaly. Mnohem častěji padají za oběť proměnám politických systémů, neboť veřejný prostor v nejširším smyslu je platformou, na níž se vyjadřují politické a sociálně-kulturní zájmy, často zcela protichůdné. Tyto zájmy se manifestují právě skrze umělecká díla, zejména pomníky – a to jak pozitivně, tedy jejich zřizováním, tak i negativně, jejich odstraňováním. Kultivovanější politické režimy předchozí kulturní vrstvy uchovávají jako historický doklad minulosti, méně kultivované je rovnou ničí. Hlavním specifikem Chebu bylo to, že zde až do roku 1945 existovala téměř výhradně německá kultura, jejíž pozůstatky – pomníky, pamětní desky a náhrobky – byly až na malé výjimky odstraněny a zničeny. Přesto od dvou nejvýznamnějších autorů – Karla Wilfert st. (1847–1916) a Johanna Adolfa Mayerla (1884 – 1954) – tu zůstala celá řada významných prací; od prvně jmenovaného je to např. Schillerův pomník či sochy v kostele sv. Mikuláše, od Mayerla zase Dudácká či Cechovní kašna nebo Atlant na budově bývalé České eskomptní banky.

Umění v Chebu - Umění ve veřejném prostoru od 19. století do současnosti
 
Umění v Chebu - Umění ve veřejném prostoru od 19. století do současnosti
Umění v Chebu - Umění ve veřejném prostoru od 19. století do současnosti
Umění v Chebu - Umění ve veřejném prostoru od 19. století do současnosti
Umění v Chebu - Umění ve veřejném prostoru od 19. století do současnosti
Umění v Chebu - Umění ve veřejném prostoru od 19. století do současnosti
Umění v Chebu - Umění ve veřejném prostoru od 19. století do současnosti
Umění v Chebu - Umění ve veřejném prostoru od 19. století do současnosti
Umění v Chebu - Umění ve veřejném prostoru od 19. století do současnosti
Umění v Chebu - Umění ve veřejném prostoru od 19. století do současnosti

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program říjen - prosinec 2023 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015