Tohle jsme měli doma! Dary do sbírek Retromusea 2016-2022

Retromuseum - Mezipatro

13. října 2022–12. března 2023

Kurátor Jiří Gordon

výstava byla z technických důvodů zkrácena do 19. 2. 2022

„Tohle jsme měli doma!“ je častý výkřik nadšení, který zaznívá ve stálé expozici Retromusea. V jeho podtextu je vedle radosti ze setkání s nějakým spotřebičem nebo hračkou, jež spouští vzpomínky na svět, v němž jsme byli o několik desetiletí mladší, také úžas z historizace našich vlastních životů. Teprve tváří v tvář důvěrně známým předmětům si uvědomíme, že podstatná část toho, co jsme prožili, se už stala nejen minulostí, ale i historií, tedy něčím, co je objektem odborného zkoumání a muzealizace. To další, co návštěvníky fascinuje, je změna statusu těchto předmětů, které ještě nedávno byly běžnými užitnými věcmi, aby se z nich stalo nepotřebné harampádí odložené na půdě a poté zase opečovávaný muzeální artefakt, prezentovaný v záři světel výstavní vitríny. Když Retromuseum v roce 2016 začínalo, nemělo žádné vlastní sbírky, a své expozice má dodnes postavené na trvalých zápůjčkách především ze dvou pražských muzeí – Národního technického a Uměleckoprůmyslového. Zároveň ještě před jeho vznikem začalo budovat sbírku vlastní, z malé části nákupy, což ovšem naráží na jeho omezené finanční možnosti, proto většina sbírkových předmětů pochází z darů. Díky výzvě na webových stránkách se stále ozývají lidé s nabídkou nejrůznějších věcí, například při likvidaci pozůstalostí. Kvůli omezené kapacitě depozitáře si musíme vybírat a omezujeme se na předměty ve špičkovém stupni zachování s původními obaly, letáky a záručními listy, spíše menší velikosti a také nějakým způsobem zajímavé. Výběr z darů nyní prezentujeme na výstavě, která je poděkováním všem, kteří nám do sbírky přispěli.

Tohle jsme měli doma! Dary do sbírek Retromusea 2016-2022 -
Tohle jsme měli doma! Dary do sbírek Retromusea 2016-2022 -
Tohle jsme měli doma! Dary do sbírek Retromusea 2016-2022 -
Tohle jsme měli doma! Dary do sbírek Retromusea 2016-2022 -

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program říjen - prosinec 2023 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015