Thomas Theodor Heine, Květinový den, 1912

Opus magnum

26. 6.– 5. 10. 2014

Kurátor: Tomáš Winter

Obraz Květinový den namaloval v roce 1912 německý satirický kreslíř, malíř a sochař Thomas Theodor Heine (1867–1948). Do roku 2011, kdy ho zakoupila Národní galerie v Praze, bylo dílo považováno za nezvěstné. Poukazuje na tradici květinových dnů, které se konaly v německých městech před první světovou válkou. Během slavnosti prodávaly měšťanské dívky na ulicích umělé květiny. Výdělek byl určen na dobročinné účely, velmi často na podporu péče o děti v nemocnicích a kojeneckých ústavech. Přes ušlechtilé cíle vyvolával tento podnik negativní reakce, mimo jiné kvůli údajnému mravnímu ohrožení dívek, nabízejících květiny. Heine na to reagoval osobitým způsobem. Dívky zobrazil nahé a stylizoval je do role soudobých prostitutek. Jejich zákazníci zastupují různé sociální skupiny: na plátně je postava postaršího měšťana, důstojníka německé armády a studenta. Sedící dívka s pugetem v ruce v popředí je přitom zřejmě umělcovým vědomým odkazem na Manetovu Snídani v trávě – jako by Heine chtěl dát obrazu ještě další obsahovou rovinu: vlastní interpretaci tohoto slavného díla.

Thomas Theodor Heine, Květinový den, 1912 -
   

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program říjen - prosinec 2023 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015