Svoboda + Palcr: Vidět sochy

GAVU – Velká galerie

Kurátorka Katarína Mašterová

11. 4.–16. 6. 2019

12. června v 17.00 přednáška T. Wintera o Janu Svobodovi

Sochař Zdeněk Palcr (1927-1996) a fotograf Jan Svoboda (1934-1990) se přátelili od šedesátých let minulého století, kdy se spolu setkali ve výtvarné skupině Máj 57. Palcr Svobodovi zadával zakázky na fotografické reprodukce svých soch a oceňoval jeho originální autorský přístup v tomto žánru. Palcrovy sochy vycházejí z fenomenologicky orientované teorie, podle níž je socha zpřítomněním duchovního světa. Ačkoliv používal abstrahující tvarosloví, jeho sochy vždy odkazují k lidské postavě. Jan Svoboda dokázal svými snímky tyto vnitřní obsahy Palcrových soch přesvědčivě tlumočit. Ve vlastní fotografické tvorbě, orientované na zátiší a výtvarnou fotografii, vyjadřoval podobné myšlenky a jeho námětově prosté obrazy mají metafyzickou hloubku. V soše - a to nejen Zdeňka Palcra, ale i Stanislava Kolíbala, Aleše Veselého a dalších autorů - nalezl jeden z inspirativních motivů své fotografické tvorby. Přestože Svoboda i Palcr dnes patří ke kánonu českého umění, jejich díla jsou vystavována jen zřídka, zejména kvůli nárokům, které vyžaduje prezentace fotografií citlivých na světlo a soch, jejichž transport je mimořádně obtížný.
Tato výstava, doprovázená publikací, je tak ojedinělou příležitostí se opět po delší době s jejich tvorbou setkat.

Svoboda + Palcr: Vidět sochy -
Jan Svoboda, Z ateliéru Z. P., 1975, bromostříbrná fotografie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu
 
Svoboda + Palcr: Vidět sochy -
Jan Svoboda, Opřený muž Zdeňka Palcra (1959), 60. léta 20. stol. / 1960er Jahre, negativ soukromá sbírka.
Svoboda + Palcr: Vidět sochy -
Svoboda + Palcr: Vidět sochy -
Svoboda + Palcr: Vidět sochy -
Svoboda + Palcr: Vidět sochy -
Svoboda + Palcr: Vidět sochy -
Svoboda + Palcr: Vidět sochy -
Svoboda + Palcr: Vidět sochy -
Svoboda + Palcr: Vidět sochy -
Svoboda + Palcr: Vidět sochy -
Svoboda + Palcr: Vidět sochy -
Svoboda + Palcr: Vidět sochy -
Svoboda + Palcr: Vidět sochy -
Svoboda + Palcr: Vidět sochy -
Svoboda + Palcr: Vidět sochy -
Svoboda + Palcr: Vidět sochy -
Svoboda + Palcr: Vidět sochy -
Svoboda + Palcr: Vidět sochy -
Svoboda + Palcr: Vidět sochy -
Svoboda + Palcr: Vidět sochy -
Svoboda + Palcr: Vidět sochy -
Svoboda + Palcr: Vidět sochy -
Svoboda + Palcr: Vidět sochy -
Svoboda + Palcr: Vidět sochy -
Svoboda + Palcr: Vidět sochy -

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program říjen - prosinec 2023 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015