Richard Biegel, Architektura 19. století

Přednáška

7. listopadu, 17.00

Historik architektury a urbanismu Dr. Richard Biegel z Ústavu pro dějiny umění FF UK naváže na své předchozí přednášky věnované dějinám barokní architektury v Čechách. Poté co se baroko vyčerpalo, začala se architektura ohlížet zpět. Klasicismus 18. století se obracel k antice, další styly 19. století byly založené na programovém čerpání z historických forem gotiky, renesance či baroka.

 

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program září - prosinec 2020 CZ / DE


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015