Radniční palác,

Barokní stavba z 1723 – 1727 podle projektu italského architekta Giovanniho Batisty Alliprandiho (1665 – 1720), trvale činného v Čechách od roku 1696. Projekt patrně vznikl kolem roku 1712, tedy v době, kdy Alliprandi vedl práce na barokním opevnění Chebu. Nová radnice byla navržena jako monumentální dvoupatrová budova se středním traktem a dvěma postranními křídly s portály a věžemi, s fasádou členěnou vysokým pilastrovým řádem. Z původního návrhu postavilo město pro nedostatek financí do roku 1727 pouze jižní křídlo s dvorním traktem, stavebně završené až dokončením věže v roce 1849. Interiéru budovy dominuje centrální slavnostní schodiště vedoucí do obou pater budovy. Schodiště lemuje kamenné balustrové zábradlí, ve 2. patře se sochou sv. Josefa z dílny chebského sochaře Johannna Carla Stilpa (1668 – 1735) a sochou Herkula, nazývaného také „Divým mužem“, z dílny rovněž chebského umělce sochaře Petra Antona Felsnera (činný v letech 1710 – 1745), kterému je přičítána i druhá figura „Divého muže“ na dolní kašně na náměstí. Strop schodiště je zdoben bohatou štukovou výzdobou s erby čtyř chebských purkmistrů, alegorickými postavami ctností, zemskými znaky Čech, Rakouska, Maďarska a rodovým erbem Habsburků.

Radniční palác, - náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
Radniční palác, - náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum

Program červenec - září 2024 CZ / EN


Facebook

Facebook.com

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015