Otto Gutfreund, Kompozice pro atiku Škodových závodů v Praze, 1925-27

Opus magnum

13.9.2013-5.1. 2014

Kurátor: Marcel Fišer

 

Socha, odstraněná v r. 1965 kvůli celkové devastaci, sehrává v autorově díle důležitou roli. Při komplikovaném hledání její podoby se před ním otevřela možná cesta z jeho poválečného civilismu, který se v době kolem r. 1925 už vyčerpal. V pojetí sochy jako objektu se Gutfreund opět dotkl nejaktuálnějšího světového vývoje, tento podnět však již rozvinout nemohl, neboť r. 1927 ještě před jejím osazením tragicky umírá.

K výsledné podobě dokonale čisté a vyvážené kompozice, jejíž jednotlivé části představovaly kola různého určení z produkce Škodovky, dospěl po složité cestě. Zatímco motiv loga v centru zůstával jejím konstantním prvkem, řešení dekorativního aparátu po jeho obou stranách se měnilo. Nejdříve to byla konvenční figurální alegorie, následovaly dvě verze, v nichž postavy doslova „vyrůstají“ ze strojových aparátů, a konečně varianta, kdy lidský prvek zcela zmizel a po stranách zbyly pouze stroje. Ve výsledné variantě byly sochy strojů, které ještě působí spíše jako sochařské parafráze strojů reálných, nahrazeny koly, které už jsou přesnými zvětšenými replikami.

Tento vývoj lze sledovat na skicách a modelech, donedávna známých pouze z fotografií. K detailnímu poznání vzniku sochy dnes mohou pomoci i bronzové odlitky dvou modelů, které se po r. 2000 objevily na uměleckém trhu a byly zakoupeny do soukromé sbírky. Dle nápisů na zadní straně byly vytvořeny jako ucelená série po umělcově smrti. Nejspíš si je nechaly odlít přímo Škodovy závody, neboť s tímto vlastnictvím byla celá série prezentována v r. 1948 na výstavě v SVU Mánes.

Otto Gutfreund, Kompozice pro atiku Škodových závodů v Praze, 1925-27 -
 
Otto Gutfreund, Kompozice pro atiku Škodových závodů v Praze, 1925-27 -

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program říjen - prosinec 2023 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015