Osobní výběr III - Václav Malina, malíř

Výstava z depozitáře

16.1. - 30.3.2014

Vernisáž 15. ledna v 17.00.

V cyklu „výstav z depozitáře“ tentokrát představí svůj výběr Václav Malina (*1950), malíř, ale také výtvarný publicista, pedagog, kurátor mnoha výstav a v letech 2001–2012 ředitel Galerie města Plzně. V jeho vlastním malířském díle sehrává zásadní roli barva. Svého času jej hodně ovlivnila tvorba dvou malířů, k nimž se hlásí jako ke svým učitelům – Jiřího Patery a Zdeňka Sýkory. Zejména plzeňský Patera jej v jeho počátcích nasměroval k plošné malbě, založené na kompozici barevných polí. Václav Malina svou malbu vždy doprovázel i teoretickou reflexí a mj. ji vřazoval do jisté souvislé linie existující v českém umění, tvořené právě malíři-koloristy, jejichž dílo obdivuje a miluje. Tato linie počíná Janem Preislerem a pokračuje jeho žákem z pražské Akademie Martinem Salcmanem, u něhož po válce studoval na Pedagogické fakultě právě Patera. Václav Malina se ve svém výběru věnoval právě tématu kolorismu. Vedle zmíněných jmen, z nichž zejména Patera je ve sbírkách galerie zastoupen špičkovými díly, představí i další malíře, v jejichž díle sehrává barva klíčovou roli zejména ve spojení s krajinou – Karla Malicha, Karla Valtra, Oldřicha Smutného a Daisy Mrázkovou.

Osobní výběr III - Václav Malina, malíř -
 
Osobní výběr III - Václav Malina, malíř -
Osobní výběr III - Václav Malina, malíř -
Osobní výběr III - Václav Malina, malíř -
Osobní výběr III - Václav Malina, malíř -
Osobní výběr III - Václav Malina, malíř -
Osobní výběr III - Václav Malina, malíř -
Osobní výběr III - Václav Malina, malíř -

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program říjen - prosinec 2023 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015