Obrazy Chebu
Ikonografie Chebu od nejstarších vyobrazení do 20. století

Muzeum Cheb, GAVU Cheb – Velká galerie

Kurátoři: Marcel Fišer (GAVU Cheb), Michaela Bäumlová, Zbyněk Černý (Muzeum Cheb)

9. 10. 2015 – 3. 1. 2016

Během listopadu budou každou středu (GAVU Cheb) a čtvrtek (Muzeum Cheb) od 16 do 17 hod. provádět kurátoři výstavou. 

Výstavní projekt doprovázený rozsáhlou obrazovou monografií společně připravily Muzeum Cheb a GAVU Cheb. V muzeu je prezentována první část, která téma sleduje do 19. st., kdy v zobrazování města převažuje dokumentační hledisko. V GAVU Cheb jsou představeny malba a grafika po roce 1900, které už zcela náleží do oblasti uměleckého zobrazování. První dva sály jsou věnovány tvorbě českých Němců. Jsou mezi nimi zastoupeni dva zdejší dnes téměř zapomenutí umělci Fritz Pontini a Franz Dietl, kteří vystudovali vídeňskou akademii a dokázali se prosadit na umělecké scéně, aniž by ztratili vazbu na Chebsko; dále místní amatéři, někteří až překvapivě moderního výrazu (Eduard Pulz, Valentin Rasp a další); a konečně i významné umělecké osobnosti, které se Chebu pouze dotkly v několika pracích (Walther Klemm, Richard Teschner, Richard Fleissner, Rudolf Karasek). Větší část výstavy se zaměřuje na období po roce 1945. Vedle jednotlivých obrazů různých malířů, kteří k Chebu neměli žádnou vazbu (mj. Viktor Stretti, František Doležal), představuje především tvorbu Jana Spáčila, Bojmíra Hutty a Václava Kadlece. Všichni tři na Chebsko přišli po válce a v 50. letech programově zachycovali proměnu města během jeho asanace. Také později tvoří obrazy starého Chebu podstatnou část jejich díla. Výstavu uzavírají dva obrazy významného plzeňského malíře Jiřího Kovaříka, objednané na konci 70. let pro výzdobu chebské radnice.

Obrazy Chebu - Ikonografie Chebu od nejstarších vyobrazení do 20. století
Obrazy Chebu - Ikonografie Chebu od nejstarších vyobrazení do 20. století
Obrazy Chebu - Ikonografie Chebu od nejstarších vyobrazení do 20. století
Obrazy Chebu - Ikonografie Chebu od nejstarších vyobrazení do 20. století
Obrazy Chebu - Ikonografie Chebu od nejstarších vyobrazení do 20. století

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program říjen - prosinec 2023 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015