Možnosti malby: Patera, Tázler, Frauknecht, Kotyza
Plzeňští autoři ve sbírkách GAVU Cheb

Výstava z depozitáře

12. 1.–23. 4. 2017

Kurátor: Petr Jindra

V cyklu komorních výstav „ze sbírek“ v jednom sále stálé expozice jsou nyní prezentovány obrazy čtyř plzeňských malířů Karla Frauknechta (1925 – 1994), Jiřího Patery (1924 – 2003), Miroslava Tázlera (1925 – 2006) a Vladivoje Kotyzy (*1943). Jejich zastoupení ve sbírkách je ještě bohatší, než bylo možné vystavit, a to i díky tomu, že v Chebu několikrát vystavovali (Patera s Kotyzou dokonce samostatně). Trojice prvně jmenovaných tvořila v době normalizace jakousi neformální skupinu (spolu s básníkem a experimentálním výtvarníkem Josefem Hrubým). Výtvarným názorem se sice navzájem odlišovali, pojilo je však těsné přátelství a také společné vystavování, mj. v roce 1982 i v Chebu. Už předtím byli všichni tři zastoupeni na 1. trienále jihočeských, severočeských a západočeských výtvarných umělců (1968 – 69), důležité výstavě, která se zapsala do dějin galerie. O generaci mladší Vladivoj Kotyza maluje už od studií na pražské Akademii v 60. letech v duchu fantastického realismu. Okruh, k němuž tehdy patřil (Mikuláš Rachlík, Jan Jedlička), byl teprve nedávno znovuobjeven výstavami v Galerii města Plzně a Galerii hlavního města Prahy.

Možnosti malby: Patera, Tázler, Frauknecht, Kotyza - Plzeňští autoři ve sbírkách GAVU Cheb
Vladivoj Kotyza, Nový pohled, 1978?1979, olej, plátno, 80,5 × 101 cm, GAVU Cheb, inv. č. O 489
 
Možnosti malby: Patera, Tázler, Frauknecht, Kotyza - Plzeňští autoři ve sbírkách GAVU Cheb
Jiří Patera, Hloubení, nedat., olej, plátno, 71 × 62 cm, GAVU Cheb, inv. č. O 675
Možnosti malby: Patera, Tázler, Frauknecht, Kotyza - Plzeňští autoři ve sbírkách GAVU Cheb
Karel Frauknecht, Triptych (střední část), 1985, tempera, papír, 62 × 82 cm, GAVU Cheb, inv. č. O 686/2
Možnosti malby: Patera, Tázler, Frauknecht, Kotyza - Plzeňští autoři ve sbírkách GAVU Cheb
Miroslav Tázler, Opuštěná pevnost, nedat., olej, plátno, 85 × 65 cm, GAVU Cheb, inv. č. O 421

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program říjen - prosinec 2023 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015