Michala Frank Barnová: Vlasta Vostřebalová-Fischerová
Doprovodná akce k výstavě ve stálé expozici

Přednáška

23. května, 17.00

 

Přednáška k výstavě Vlasty Vostřebalové-Fischerové (1898-1963) ze sbírek GAVU Cheb. Autorka jí věnovala diplomovou práci a bude se podílet i na velké výstavě příští rok v Moravské galerii.

Autorka, jejíž ostře kritické vidění společnosti s sebou nese tíživou, až halucinační atmosféru moderního života, zachycovala s velkou dávkou fantazie a bizarní poetiky lidské odcizení a mezní situace života. V jejím díle se mísí sociální náměty s fantaskní poezií a palčivou groteskností. Na této zvnitřnělé dimenzi její práce se nepochybně podepsal i její soukromý život, mj. krátké a nepříliš šťastné manželství s proslulým překladatelem a šéfem činohry Národního divadla Otokarem Fischerem.

 

Michala Frank Barnová: Vlasta Vostřebalová-Fischerová - Doprovodná akce k výstavě ve stálé expozici
Michala Frank Barnová: Vlasta Vostřebalová-Fischerová - Doprovodná akce k výstavě ve stálé expozici

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


Osobnost Roku


Mezery v historii


Lokalizace obrazů - artopos


GRAFFITI BOOM


http://startpointprize.eu/


http://www.baobab-books.net/

Program zima 2020 CZ/DE


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015