Medaile a plakety ze sbírky GAVU Cheb

GAVU – Výstava z depozitáře

17. 10. 2019 – 2. 2. 2020

Kurátor Pavel Matala

Vernisáž ve středu 16. řijna v 17.00.

Výstava vznikla ve spolupráci s chebskou pobočkou České numismatické společnosti k jejímu 50. výročí a záštitu nad ní převzal starosta města Mgr. Antonín Jalovec.

Galerie výtvarného umění v Chebu vlastní malou, ale velmi zajímavou sbírku medailí a plaket, která je zde poprvé uceleně představena veřejnosti. Základním kamenem této výstavy i celé sbírky je tvorba Otakara Španiela (1881-1955), kterého můžeme považovat za nejvýznamnějšího českého medailéra 20. století. V roce 1973 galerie zakoupila od rodiny malou kolekci jeho prací, jejíž součástí bylo i pět plaket.
Na konci roku 1974 proběhla v Nové síni v Praze reprezentativní výstava Česká soudobá medaile, která byla v následujícím roce reprízována v Chebu a galerie z ní ještě téhož roku zakoupila od sedmnácti z třiceti devíti vystavujících jednu až tři práce. Chebskou sbírku tak můžeme považovat za určitý průřez stavu české medailérské tvorby v polovině sedmdesátých let. Tento základ pak byl už doplňován jen příležitostně z několika monografických výstav.

Medaile a plakety ze sbírky GAVU Cheb -
 

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program říjen - prosinec 2023 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015