Magdalena Rutová, Neskutečná dobrodružství Florentina Flowerse, poctivého piráta ve službách madam L.

GAVU – Museum Café

29. 9. 2022 – 2. 4. 2023

Kurátorka Veronika Lochmanová

Galerijní kavárna pokračuje v představování české ilustrace přehlídkou prací Magdaleny Rutové (*1998). Absolventka Ateliéru ilustrace a grafiky na pražské VŠUP patří k okruhu autorů kolem nakladatelství Baobab, s nímž galerie dlouhodobě spolupracuje. V Chebu vystavovala už jednou v roce 2018, kdy představila zábavný interaktivní projekt pro děti Radio BUCH. Po čtyřech letech se prostřednictvím svých ilustrací, v roce 2020 oceněných Zlatou stuhou, vrací ke knize Marka Tomana. Kniha vypráví příběh hocha z dobré rodiny, který se na počátku 18. století ocitá na pirátské lodi pod vedením strašného kapitána Jamese Knihy. Aby přežil, musí splnit neobvyklé literární úkoly. Spolehnout se může jen na pomoc pochybných existencí kolem sebe – a na vlastní důvtip. Jak tedy souvisí Robinson Crusoe s Janem Amosem Komenským a co má společného dobrodružství se vzděláním? Na to odpovídá humoristická publikace, jež je návodem, jak přežít mezi pirátskou cháskou, a zároveň příběhem o svobodě, již hledají piráti stejně jako hlavní postava Florentin. Výstavu doplní šest originálních ilustrací a dva barevné tisky z dosud nevydané knihy Octopus pictus. A autorka zároveň obohatí dětský koutek, známý pod názvem Galerie pod Baobabem, novou výtvarnou realizací.

Magdalena Rutová, Neskutečná dobrodružství Florentina Flowerse, poctivého piráta ve službách madam L. -

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program říjen - prosinec 2023 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015