Luděk a Radek

Malá galerie
25. 6. - 4. 9. 2016
Kurátor: Jiří Gordon
Výstava je součástí festivalu Graffiti Boom 07

Dvojice vystavujících autorů Luděk (KEIM) a Radek (NONECK) spolupracuje od roku 2004 a má za sebou řadu realizací od menších budov trafostanic a průmyslových objektů až po velkoformátové malby fasád činžovních domů. Rozmanitým způsobem uplatňují geometrické tvarosloví, zkoumají vztahy jednotlivých elementárních prvků, jejich vrstvení a vzájemnou prostupnost a deskriptivním způsobem budují kompozice složené z rovných i zvlněných čar. Jindy využívají vizuálních efektů barevné skvrny a vytvářejí experimentálně pojaté struktury s nádechem surrealismu a v poslední době i zkratkovitě pojednané figurální náměty, dodávající abstrahujícím malbám dějové souvislosti. Společné malby nesou specifický rukopis obou tvůrců, přesto působí jednotně a celistvě, takže divák jen obtížně dekóduje podíl každého z nich.

Luděk a Radek -
1475_ludekeim-18.jpg
 

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program říjen - prosinec 2023 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015