KW, Once Upon a Time

GAVU – Velká galerie

6. 7.–24. 9. 2023

Kurátor Jiří Ptáček

20. září, 17. 00, komentovaná prohlídka s autorem a kurátorem

výstavy

Malíř, autor instalací a hudebník, který veřejně vystupuje výhradně pod pseudonymy KW, Q: či Ewski, patří k nejoriginálnějším výtvarným umělcům posledních třiceti let. Narodil se roku 1959 a na uměleckou scénu vstoupil zkraje 90. let. K originalitě jeho přístupu od samého počátku náleželo, jakým způsobem do současného umění přenášel dědictví klasického figurativního malířství. Na ironický odstup postmoderny 90. let odpověděl vážností a metaforickým symbolismem. Skrze jeho obrazy tak vstupujeme do prostoru, jenž vzniká mezi imaginativními vizemi, mnohdy s narativně-literárním pozadím, a podobenstvími. V jeho první tvůrčí dekádě ho zajímala témata jako smrt a strach a jeho práci z 90. let tak lze vnímat jako reakci na odkaz romantismu. Později prozkoumával, nakolik obraz může nést morální poselství, aniž by upadl do pasti didaktičnosti. V minulém desetiletí při tom došel až na samotnou hranu tohoto experimentu, kdy své obrazy záměrně nechal vyznít jako komentáře k neutěšenému stavu české společnosti. KW ale zároveň vždy zdůrazňoval úlohu malířské formy, jíž – řečeno jeho slovy – musí být alespoň o procento více než obsahu. Třebaže na umělecké scéně je vysoce respektovaným solitérem a řada jeho prací je považována za ikonické, nebyla jeho tvorba doposud zmapována v širším měřítku. Výstava „Once Upon a Time“ je autorovou první průřezovou výstavou a vychází k ní jeho první přehledová monografie.

KW, Once Upon a Time -
 
KW, Once Upon a Time -
KW, Once Upon a Time -
KW, Once Upon a Time -
KW, Once Upon a Time -
KW, Once Upon a Time -
KW, Once Upon a Time -
3629_dsc_2025.jpg
KW, Once Upon a Time -
KW, Once Upon a Time -
KW, Once Upon a Time -
3630_dsc_2026.jpg
KW, Once Upon a Time -
3631_dsc_2028.jpg
KW, Once Upon a Time -
3632_dsc_2029.jpg
KW, Once Upon a Time -
3633_dsc_2031.jpg
KW, Once Upon a Time -
3634_dsc_2032.jpg
KW, Once Upon a Time -
3635_dsc_2033.jpg
KW, Once Upon a Time -
3636_dsc_2035.jpg
KW, Once Upon a Time -
3637_dsc_2036.jpg
KW, Once Upon a Time -
3638_dsc_2038.jpg
KW, Once Upon a Time -
3639_dsc_2038.jpg
KW, Once Upon a Time -
3640_dsc_2040.jpg
KW, Once Upon a Time -
3641_dsc_2043.jpg
KW, Once Upon a Time -
3642_dsc_2045.jpg
KW, Once Upon a Time -
3643_dsc_2048.jpg
KW, Once Upon a Time -
3644_dsc_2049.jpg

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program červenec - září 2023 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015