Kryštof Strejc, Ryba a pes

GAVU – Malá galerie

30. 9.–28. 11. 2021

Kurátor Radek Wohlmuth

Vernisáž ve středu 29. září v 17 hod.

Název výstavy čerstvého absolventa pražské UMPRUM Kryštofa Strejce (1994) připomíná bajku a není to daleko od pravdy, protože zvířata a lidé představují v jeho pojetí téměř jedno a totéž. Jakkoli si zachovávají charakteristické rysy svého druhu, téměř vždy lze najít něco, co jednoznačnost jejich vnímání narušuje a posouvá. Kryštof Strejc oba živočichy vnímá bez přívlastků, přistupuje k nim bez předsudků i preferencí. Fakticky k nim nemá osobní vztah. Psa nechová a není ani rybář. Zvířata začal malovat už během studií v ateliéru Jiřího Černického a Marka Meduny (Michala Novotného), tehdy ale dával přednost dominantním tvorům, například šelmám. Teprve později se u něj začali spontánně objevovat „submisivnější“ psi a ryby, kteří se teď v nějaké formě, nebo alespoň zástupně, vyskytují v podstatě na každém jeho plátně. Právě mezi nimi našel Kryštof Strejc své místo. Není to nadnesené tvrzení. Sám uvádí, že jeho tvorba je autobiografická minimálně do té míry, že si pod většinou postav, jež maluje, představuje sebe. I na první pohled objektivní motivy bývají nevysloveně součástí jeho osobní mytologie. Čím dál zřetelnější roli u něj hraje také autoportrét, který nyní dokonce zmnožuje v řadách za sebou. Někdy se na něm usmívá, jindy je výraz spíš rozpačitý. Podobná prolínavost se objevuje i v další rovině, jež se týká sepětí člověka a zvířete. Vzájemnost je zřejmá: němé ryby mají lidské rty, psi jsou oblečení a nosí boty, což se navíc příliš neliší ani od žité skutečnosti. Vymýšlet si v podstatě není třeba.

Kryštof Strejc, Ryba a pes -
 
Kryštof Strejc, Ryba a pes -
Kryštof Strejc, Ryba a pes -
Kryštof Strejc, Ryba a pes -
Kryštof Strejc, Ryba a pes -
Kryštof Strejc, Ryba a pes -
Kryštof Strejc, Ryba a pes -
Kryštof Strejc, Ryba a pes -
Kryštof Strejc, Ryba a pes -
Kryštof Strejc, Ryba a pes -
Kryštof Strejc, Ryba a pes -
Kryštof Strejc, Ryba a pes -
Kryštof Strejc, Ryba a pes -
Kryštof Strejc, Ryba a pes -
Kryštof Strejc, Ryba a pes -
Kryštof Strejc, Ryba a pes -
Kryštof Strejc, Ryba a pes -
Kryštof Strejc, Ryba a pes -
Kryštof Strejc, Ryba a pes -

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program říjen - prosinec 2023 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015