Karel Machálek - Zlín, Retrospektiva

 

VELKÁ GALERIE

14. 4.–26. 6. 2011

Kurátor: Marcel Fišer

Vernisáž 13. dubna, 17.00

 

 

Série výstav v Hluboké n./V., Zlíně a Chebu vrací do českého umění autora, který spoluutvářel jeho podobu v 60. a v první polovině 70. let a po své emigraci se dokázal prosadit i ve Francii. Narodil se v roce 1937 ve Zlíně, jehož jméno si později zvolil za pseudonym jako soukromý protest proti tomu, že se ho minulý režim pokusil vymazat z paměti přejmenováním na Gottwaldov. Ještě během studií na pražské akademii (1957-63) vytvořil své první výrazné obrazy, v nichž parafrázoval umění rané renesance. Před polovinou 60. let přichází rozsáhlá série kreseb a kresebně pojatých obrazů v duchu informelu, aby se na konci šedesátých let jeho fotoobrazy zařadily mezi vrcholné projevy umění té doby. Na jedné straně rezonovaly s novou figurací, která byla reakcí na předchozí vlnu abstrakce, zároveň představovaly ojedinělý příklad české reflexe popartu. Použití fotografií s výrazným rastrem, schémat, signálů a textů a nahrazení existenciálních významů neosobní banalitou a všednodenností představovalo v českém prostředí výrazné novum, na něž navázala až postmoderna o patnáct let později. Další výraznou autorovou doménou byly filmové plakáty - od roku 1968 do své emigrace v roce 1976 jich vytvořil padesát tři a např. jeho Falstaff (Orson Welles, 1965, plakát 1968) bývá pravidelně zařazován do monografií české plakátové tvorby. V roce 1976 získal stipendium do Paříže, kde se nakonec usadil natrvalo. Zde navázal na svou předchozí tvorbu a rozvinul ji do celé řady podob, navzájem často velmi odlišných. Na přímou objednávku prezidenta Mitteranda, který jej několikrát neformálně navštívil v ateliéru, vytvořil dvě bronzové sochy pro park u prezidentského paláce v Rambouillet.

Karel Machálek - Zlín, Retrospektiva -
Nevěsta / Braut, 1968, kombinovaná technika, plátno / kombinierte Technik, Leinwand, 180 × 180 cm, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
 
Karel Machálek - Zlín, Retrospektiva -
Znak I / Zeichen I, 1963, kombinovaná technika, plátno / kombinierte Technik, Leinwand, 114 × 95 cm
Karel Machálek - Zlín, Retrospektiva -
Zeď / Wand, 1968, kombinovaná technika, plátno / kombinierte Technik, Leinwand, 231 x 175,5 cm
Karel Machálek - Zlín, Retrospektiva -
Giorgione Oxymor, 1966, kombinovaná technika, sololit / kombinierte Technik, Hartfaserplatte, 104 × 86 cm, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
Karel Machálek - Zlín, Retrospektiva -
Záznam nejrozmanitějších faktorů jednoho odpoledne u řeky / Aufzeichnung der vielfältigsten Faktoren eines Nachmittags am Fluss, 1970, kombinovaná technika, plátno / kombinierte Technik, Leinwand, 200 × 162 cm, Galerie moderního umění Roudnice nad Labem
Karel Machálek - Zlín, Retrospektiva -
Schránka ? krajina / Behälter ? Landschaft, 1983?86, enkaustika, mosaz / Enkaustik, Messing, 47 × 69 cm
Karel Machálek - Zlín, Retrospektiva -
Alegorie (Minotaurus a kentaur) / Allegorie (Minotaurus und der Kentaur), 1987, olej, plátno / Öl, Leinwand, 200 × 200 cm
Karel Machálek - Zlín, Retrospektiva -
Pasáž du Caire / Passage du Caire, 1984, olej, plátno / Öl, Leinwand, 194,5 x 130 cm
Karel Machálek - Zlín, Retrospektiva -
Sluneční bárka / Sonnenbarke, 1989, bronz / Bronze, 44 × 84,5 × 16,5 cm
Karel Machálek - Zlín, Retrospektiva -
Polygon, 2008, tempera, kvaš, dřevo / Tempera, Gouache, Holz, 81 × 60 cm
Karel Machálek - Zlín, Retrospektiva -

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program říjen - prosinec 2023 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015