Jiří Načeradský, Podle fotografie

GAVU – Velká galerie

10. 9. 2020–6. 1. 2021 (prodlouženo)

Kurátor Marcel Fišer

Výstava je úzce vymezenou sondou do tvorby Jiřího Načeradského (1939–2014). Zabývá se autorovým vztahem k fotografii, ústředním problémem jeho tvorby v závěru 60. a na začátku 70. let. Zahrnuje tedy i obrazy z roku 1967, představující jeho největší přínos českému umění, které jsou už od doby svého vzniku opakovaně vřazovány do mezinárodního kontextu. Podnětem výstavy byl objev konvolutu výstřižků a fotografií v umělcově pozůstalosti, které mu v letech 1967 až 1974 sloužily jako výchozí materiál pro jeho obrazy. V konfrontaci s předlohami detailně zkoumá metody a strategie Načeradského malby, stejně jako povahu obrazových zdrojů, s nimiž pracoval. Ty si někdy vybíral pro jejich vizuální zajímavost, jak o tom hovořil v řadě rozhovorů, překvapivě se tu však často objevují i snímky zcela banální, nezajímavé, drobné a téměř nečitelné. Díky tomuto analytickému přístupu můžeme korigovat určité názory, které přetrvávají v uměleckohistorické literatuře, jež svými výroky živil i sám autor, ale také zpřesňovat datace a názvy, odvozené od zobrazených témat.

Jiří Načeradský, Podle fotografie -
 
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2568_dsc_5658.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2569_dsc_5661.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2570_dsc_5662.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2571_dsc_5664.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2572_dsc_5665.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2573_dsc_5666.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2574_dsc_5669.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2575_dsc_5670.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2576_dsc_5675.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2577_dsc_5677.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2580_dsc_5679.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2579_dsc_5683.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2581_dsc_5685.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2582_dsc_5687.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2583_dsc_5690.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2584_dsc_5691.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2585_dsc_5692.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2586_dsc_5696.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2587_dsc_5698.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2588_dsc_5699.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2589_dsc_5700.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2590_dsc_5701.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2591_dsc_5702.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2592_dsc_5703.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2593_dsc_5705.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2594_dsc_5706.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2595_dsc_5707.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2596_dsc_5708.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2597_dsc_5709.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2598_dsc_5711.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2599_dsc_5714.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2600_dsc_5715.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2601_dsc_5717.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2602_dsc_5718.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2603_dsc_5719.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2604_dsc_5720.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2605_dsc_5717.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2606_dsc_5718.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2607_dsc_5719.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2608_dsc_5720.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2609_dsc_5722.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2610_dsc_5724.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2611_dsc_5725.jpg
Jiří Načeradský, Podle fotografie -
2612_dsc_5726.jpg

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program říjen - prosinec 2023 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015