Jedna velká nemocnice. 40 let od uvedení nemocnice na kraji města

Retromuseum - Nad schody

22. 3.–19. 8. 2018

Autorka výstavy Daniela Kramerová

 

Výstava připomíná 40. výročí uvedení kultovního seriálu Nemocnice na kraji města a tvorbu scénáristy Jaroslava Dietla (1929 - 1985). Dietl patřil v 60. letech k těm filmařům, kteří kriticky reflektovali tehdejší společenské poměry a po srpnu 1968 byl dokonce odsunut do ostravské redakce Čsl. televize. Po nástupu normalizace si však vedení televize uvědomilo, jaký potenciál se skrývá v jeho talentu, a Dietl se brzy stal nejúspěšnějším tvůrcem dramatických pořadů, zejména seriálů. Jeho díla vytvářela alternativní svět, fiktivní společnou rodinu sdílenou miliony diváků nejen v Československu a ve státech komunistického bloku, ale i v mnoha západních zemích.
Před čtyřiceti lety 5. listopadu 1978 z televizních přístrojů poprvé zazněla nezaměnitelná úvodní znělka jeho nejslavnějšího opusu Nemocnice na kraji města, jejímž autorem byl skladatel Jan Klusák. Původně třináctidílný seriál popisující osudy lékařů a pacientů menší nemocnice fiktivního okresního města Bor byl v porovnání s těmi ostatními nejméně ideologický. Dietl zde úspěšně vytvořil síť uvěřitelných postav, s nimiž bylo možno soucítit, nebo se s nimi dokonce ztotožnit a které se tak pro diváky mohly stát jakousi širší rodinou. 
Divácký ohlas ve své době největšího projektu Čsl. televize si po první sérii vynutil pokračování. V roce 1981 bylo v koprodukci se západoněmeckou televizí natočeno nových sedm dílů. Po Dietlově náhlé smrti (1985) a změně režimu proběhly dva pokusy o navázání na českou seriálovou legendu, ty však už nezaznamenaly významnější úspěch. 

Jedna velká nemocnice. 40 let od uvedení nemocnice na kraji města -
 
Jedna velká nemocnice. 40 let od uvedení nemocnice na kraji města -
Jedna velká nemocnice. 40 let od uvedení nemocnice na kraji města -
Jedna velká nemocnice. 40 let od uvedení nemocnice na kraji města -

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program říjen - prosinec 2023 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015